روغن فوکس Fuchs | گریس فوکس

 • ​روغن هیدرولیک فوکس رنولین

 • پایه معدنی

 • دراری خاصیت پاک کنندگی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Fuchs Renolin MR
 • ​روغن سیستم گردشی و جعبه دنده صنعتی

 • کاربرد در یاتاقان و دنده تحت تنش بالا

 • محافظت در برابر سایش و خوردگی

 • موجود در گریدهای مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Fuchs Renolin AWD
 • ​روغن توربین

 • کاربرد در توربین بخار و گاز و کمپرسور توربو

 • محافظت در برابر فرسودگی و خوردگی

 • موجود در گریدهای مختلف​​​​​​​

Fuchs Renolin Eterna
Fuchs Renolin 500
 • ​روغن کمپرسور فوکس رنولین

 • پایه معدنی

 • برای کمپرسور دورانی و رفت و برگشتی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

 • ​روغن کمپرسور فوکس رنولین

 • پایه سینتتیک

 • برای کمپرسور دورانی و رفت و برگشتی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Fuchs Renolin SE
 • ​روغن کمپرسور گاز فوکس رنولین

 • پایه سینتتیک

 • شاخص گرانروی بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Fuchs Renolin LPG
Fuchs Renolin DTA
 • ​روغن چندمنظوره فوکس رنولین

 • پایه معدنی

 • کاربرد هیدرولیک، پمپ، توربین و کمپرسور

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Fuchs Renolin Unisyn OL
 • ​روغن کمپرسور هوا فوکس رنولین

 • پایه سینتتیک

 • برای کمپرسور پیستونی، پره ای، اسکرو و توربو

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

 • ​روغن کمپرسور هوا فوکس رنولین

 • پایه معدنی

 • برای کمپرسور اسکرو و پیستونی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Fuchs Renolin SilverScrew
 • ​روغن کمپرسور فوکس رنولین

 • پایه معدنی

 • برای کمپرسور دورانی و رفت و برگشتی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Fuchs Renolin AC
Fuchs Plantogear
 • ​روغن دنده صنعتی زیست تخریب پذیر

 • پایه سینتتیک

 • شاخص ویسکوزیته و فشارپذیری بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Fuchs Ceplattyn
 • گریس فوکس سپلاتین

 • پایه آلومنیوم کمپلکس

 • کاربرد در دنده صنعتی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

 • ​روغن دنده صنعتی با تکنولوژی جدید

 • روانکاری بهینه بعلت افزودنی پیشرفته

 • محافظت اجزا در برابر سایش و خوردگی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Fuchs Renolin Highgear
Fuchs Reniso
 • ​روغن فوکس رنیسو کی

 • پایه معدنی (نفتنیک)

 • برای کمپرسور برودتی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

 • ​روغن دنده صنعتی تمام سینتتیک

 • بر پایه PAG

 • قابلیت بکارگیری در دمای بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Fuchs Renolin PG

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir