روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn OL 150

نام محصول: Fuchs Renolin Unisyn OL 150

تولید کننده: فوکس | Fuchs

مدل محصول: روغن کمپرسور فوکس رنولین یونیسین او ال 150

هوای فشرده به یک شکل عمده ای از انرژی تبدیل شده و تولید قابل اعتماد هوای فشرده از اهمیت حیاتی برخوردار است. اپراتورها به کمپرسورهایی با عملکرد کامل و فراتر از فواصل سرویس نیاز دارند. برای این منظور، روغن فوکس رنولینFuchs Renolin Unisyn OL 150 برای روانکاری کمپرسورها پیشنهاد شده است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn OL 150 از روغن پایه سینتتیک تولید می شود و پایداری اکسیداسیون خوبی دارد، بنابراین کارکرد خوبی در دماهای بالا ارائه می دهد.

 

فروش روغن کمپرسور فوکس رنولین | قیمت فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn OL 150

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn OL 150 را می توان از شرکت تامین روانکار رسپینا به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان روغن صنعتی تهیه نمود. بهترین قیمت روغن کمپرسور فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn OL 150 را از تامین روانکار رسپینا دریافت کنید.

تماس با ما و سفارش محصول

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir