انتخاب روغن انتقال حرارت مناسب

روغن های انتقال گرما به عنوان مایعات حرارتی یا روغن های حرارتی نیز شناخته می شوند. همچنین می توان از آنها به عنوان مایعات گرم کننده یا خنک کننده نام برد، اما دو اصطلاح رایج امروزه مایع حرارتی و روغن انتقال حرارت هستند.
ادامه مطلب

​محصولات