روغن ترانس مهار شده و مهارنشده

روغن ترانس مهار شده و مهارنشده
یک بازدارنده (Inhibitor) اکسیداسیون ماده ای است که درون مایع عایق قرار دارد یا به آن اضافه می شود تا مقاومت آن را در برابر حمله مضر در یک محیط اکسید کننده بهبود بخشد، یعنی بازدارنده ها ثبات اکسیداسیون روغن ها را بهبود می بخشند. تمام روغن های ترانسفورماتور تا حدی حاوی بازدارنده هستند. روغن های "مهار نشده" حاوی بازدارنده های طبیعی و یا بازدارنده های مصنوعی با حداکثر غلظت 0.08 درصد وزنی هستند. روغن های "مهار شده" حاوی بازدارنده با حداکثر غلظت 0.4 درصد وزنی هستند.
ادامه مطلب

انواع کلاس روغن ترانس | کلاس I و کلاس II

انواع کلاس روغن ترانس | کلاس I و کلاس II
مانند تقریباً تمام اجزای سیستم های مدرن تحویل نیرو، ترانسفورماتورها در یک محیط داخلی کار می کنند که با تولید مقدار قابل توجهی گرما همراه می شود. علاوه بر این، مهم است که جریان برق درون ترانسفورماتور را به قسمتهای مورد نیاز آن محدود کنیم. این بدان معناست که ترانسفورماتورها برای عملکرد مطلوب به ماده خنک کننده و یا نوعی عایق نیاز دارند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir