روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SilverScrew 68

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SilverScrew 68
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SilverScrew 68 به منظور تأمین نیازهای مداوم در حال افزایش روغن های کمپرسور هوا تولید شده است. به خصوص با کمپرسورهای اسکرو، تلاطم شدیدی در مایعات خنک کننده و اکسیژن جوی در فرآیند فشرده سازی در فشارهای بالا و دمای بالا وجود دارد. در دمای فشرده سازی نهایی تا 110 درجه سانتیگراد، روان کننده ها در معرض حمله اکسیداتیو شدیدی قرار می گیرند که باعث کاهش عمر روغن می شود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SilverScrew 68 دارای خاصیت آزاد سازی هوا و تمایل کم به کف است و  عمر مفید تا 6000 ساعت را دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SilverScrew 46

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SilverScrew 46
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SilverScrew 46 به منظور تأمین نیازهای مداوم در حال افزایش روغن های کمپرسور هوا تولید شده است. به خصوص با کمپرسورهای اسکرو، تلاطم شدیدی در مایعات خنک کننده و اکسیژن جوی در فرآیند فشرده سازی در فشارهای بالا و دمای بالا وجود دارد. در دمای فشرده سازی نهایی تا 110 درجه سانتیگراد، روان کننده ها در معرض حمله اکسیداتیو شدیدی قرار می گیرند که باعث کاهش عمر روغن می شود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SilverScrew 46 دارای خاصیت آزاد سازی هوا و تمایل کم به کف است و  عمر مفید تا 6000 ساعت را دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SilverScrew 32

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SilverScrew 32
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SilverScrew 32 به منظور تأمین نیازهای مداوم در حال افزایش روغن های کمپرسور هوا تولید شده است. به خصوص با کمپرسورهای اسکرو، تلاطم شدیدی در مایعات خنک کننده و اکسیژن جوی در فرآیند فشرده سازی در فشارهای بالا و دمای بالا وجود دارد. در دمای فشرده سازی نهایی تا 110 درجه سانتیگراد، روان کننده ها در معرض حمله اکسیداتیو شدیدی قرار می گیرند که باعث کاهش عمر روغن می شود. روغن فوکس رنولینFuchs Renolin SilverScrew 32 دارای خاصیت آزاد سازی هوا و تمایل کم به کف است و  عمر مفید تا 6000 ساعت را دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 506

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 506
در چند سال گذشته، کمپرسورهای پره ای دوار به طور فزاینده ای جایگزین کمپرسورهای پیستونی رفت و برگشتی سنتی در صنعت شده اند. دلایل این امر وزن سبک، ابعاد جمع و جور ، عملکرد نسبتاً کم صدا و لرزش و قابلیت اطمینان آنها است. علیرغم دقت بالا در تولید قطعات، برای دستیابی به فشارهای بالا و عملکرد بهینه نیاز به روانکاری مناسب این کمپرسورها می باشد که این کار از طریق روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 506 قابل انجام است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 506 به صورت پایه معدنی تولید می شود و محافظت خوبی در برابر خوردگی و سایش ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 505

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 505
در چند سال گذشته، کمپرسورهای پره ای دوار به طور فزاینده ای جایگزین کمپرسورهای پیستونی رفت و برگشتی سنتی در صنعت شده اند. دلایل این امر وزن سبک، ابعاد جمع و جور ، عملکرد نسبتاً کم صدا و لرزش و قابلیت اطمینان آنها است. علیرغم دقت بالا در تولید قطعات، برای دستیابی به فشارهای بالا و عملکرد بهینه نیاز به روانکاری مناسب این کمپرسورها می باشد که این کار از طریق روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 505 قابل انجام است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 505 به صورت پایه معدنی تولید می شود و محافظت خوبی در برابر خوردگی و سایش ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 504

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 504
در چند سال گذشته، کمپرسورهای پره ای دوار به طور فزاینده ای جایگزین کمپرسورهای پیستونی رفت و برگشتی سنتی در صنعت شده اند. دلایل این امر وزن سبک، ابعاد جمع و جور ، عملکرد نسبتاً کم صدا و لرزش و قابلیت اطمینان آنها است. علیرغم دقت بالا در تولید قطعات، برای دستیابی به فشارهای بالا و عملکرد بهینه نیاز به روانکاری مناسب این کمپرسورها می باشد که این کار از طریق روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 504 قابل انجام است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 504 به صورت پایه معدنی تولید می شود و محافظت خوبی در برابر خوردگی و سایش ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 503

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 503
در چند سال گذشته، کمپرسورهای پره ای دوار به طور فزاینده ای جایگزین کمپرسورهای پیستونی رفت و برگشتی سنتی در صنعت شده اند. دلایل این امر وزن سبک، ابعاد جمع و جور ، عملکرد نسبتاً کم صدا و لرزش و قابلیت اطمینان آنها است. علیرغم دقت بالا در تولید قطعات، برای دستیابی به فشارهای بالا و عملکرد بهینه نیاز به روانکاری مناسب این کمپرسورها می باشد که این کار از طریق روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 503 قابل انجام است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin 503 به صورت پایه معدنی تولید می شود و محافظت خوبی در برابر خوردگی و سایش ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin LPG 185 

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin LPG 185 
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin LPG 185 روان کننده کمپرسور گاز پایه سینتتیک با کارایی بالا و مبتنی بر گلیکول های پلی آلکیلن (PAG) خاص هستند که حلالیت کمی با گازهای پایه هیدروکربن دارند. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin LPG 185 را می توان در کمپرسورهای گازی که محل کار میل لنگ و یاتاقان در جو پر از گاز است استفاده کرد. فوکس رنولین ال پی جی از پایداری شیمیایی و حرارتی نیز برخوردار است.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin LPG 100

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin LPG 100
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin LPG 100 روان کننده کمپرسور گاز پایه سینتتیک با کارایی بالا و مبتنی بر گلیکول های پلی آلکیلن (PAG) خاص هستند که حلالیت کمی با گازهای پایه هیدروکربن دارند. روغن فوکس رنولینFuchs Renolin LPG 100 را می توان در کمپرسورهای گازی که محل کار میل لنگ و یاتاقان در جو پر از گاز است استفاده کرد. فوکس رنولین ال پی جی از پایداری شیمیایی و حرارتی نیز برخوردار است.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SE 100

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SE 100
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SE 100 روان کننده کمپرسور پایه سینتتیک مبتنی بر فناوری پیشرفته استر مصنوعی و حاوی ترکیبی از مواد افزودنی ضد سایش، ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون برای افزایش عملکرد هستند. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SE 100 برای روانکاری کمپرسورهای دورانی و رفت و برگشتی مناسب است و همچنین رسوبات کربن را در سوپاپ ها و خطوط خروجی کاهش می دهد که منجر به کاهش هزینه های نگهداری و توقف می شود.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SE 68

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SE 68
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SE 68 روان کننده کمپرسور پایه سینتتیک مبتنی بر فناوری پیشرفته استر مصنوعی و حاوی ترکیبی از مواد افزودنی ضد سایش، ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون برای افزایش عملکرد هستند. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin SE 68 برای روانکاری کمپرسورهای دورانی و رفت و برگشتی مناسب است و همچنین رسوبات کربن را در سوپاپ ها و خطوط خروجی کاهش می دهد که منجر به کاهش هزینه های نگهداری و توقف می شود.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 150

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 150
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 150 یک روغن کمپرسور هوا پایه معدنی است که فراریت کمی دارد تا از رسوبات ناشی از انتقال روغن رها شود. بازدارنده ها برای کنترل کف، اکسیداسیون و به حداقل رساندن سایش مکانیکی در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 150 استفاده شده اند. فوکس رنولین ای سی برای روانکاری پمپ های خلا در گرانروی مناسب آن نیز قابل استفاده می شود.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 100

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 100
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 100 یک روغن کمپرسور هوا پایه معدنی است که فراریت کمی دارد تا از رسوبات ناشی از انتقال روغن رها شود. بازدارنده ها برای کنترل کف، اکسیداسیون و به حداقل رساندن سایش مکانیکی در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 100 استفاده شده اند. فوکس رنولین ای سی برای روانکاری پمپ های خلا در گرانروی مناسب آن نیز قابل استفاده می شود.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 68

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 68
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 68 یک روغن کمپرسور هوا پایه معدنی است که فراریت کمی دارد تا از رسوبات ناشی از انتقال روغن رها شود. بازدارنده ها برای کنترل کف، اکسیداسیون و به حداقل رساندن سایش مکانیکی در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 68 استفاده شده اند. فوکس رنولین ای سی برای روانکاری پمپ های خلا در گرانروی مناسب آن نیز قابل استفاده می شود.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 46

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 46
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 46 یک روغن کمپرسور هوا پایه معدنی است که فراریت کمی دارد تا از رسوبات ناشی از انتقال روغن رها شود. بازدارنده ها برای کنترل کف، اکسیداسیون و به حداقل رساندن سایش مکانیکی در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 46 استفاده شده اند. فوکس رنولین ای سی برای روانکاری پمپ های خلا در گرانروی مناسب آن نیز قابل استفاده می شود.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 32

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 32
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 32 یک روغن کمپرسور هوا پایه معدنی است که فراریت کمی دارد تا از رسوبات ناشی از انتقال روغن رها شود. بازدارنده ها برای کنترل کف، اکسیداسیون و به حداقل رساندن سایش مکانیکی در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AC 32  استفاده شده اند. فوکس رنولین ای سی برای روانکاری پمپ های خلا در گرانروی مناسب آن نیز قابل استفاده می شود.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn OL 150

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn OL 150
هوای فشرده به یک شکل عمده ای از انرژی تبدیل شده و تولید قابل اعتماد هوای فشرده از اهمیت حیاتی برخوردار است. اپراتورها به کمپرسورهایی با عملکرد کامل و فراتر از فواصل سرویس نیاز دارند. برای این منظور، روغن فوکس رنولینFuchs Renolin Unisyn OL 150 برای روانکاری کمپرسورها پیشنهاد شده است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn OL 150 از روغن پایه سینتتیک تولید می شود و پایداری اکسیداسیون خوبی دارد، بنابراین کارکرد خوبی در دماهای بالا ارائه می دهد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir