روغن بی پی BP | گریس بی پی

 • ​روغن هیدرولیک

 • پایه معدنی

 • شاخص ویسکوزیته بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

BP Energol SHF-HV
 • ​روغن هیدرولیک

 • ضد سایش

 • شاخص ویسکوزیته بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

BP Bartran
 • ​روغن کمپرسور هوا

 • پایه معدنی

 • مناسب کمپرسور دورانی و رفت و برگشتی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

BP Energol RC-R
BP Enersyn MP-S
 • روغن کمپرسور تبریدی (سرمایشی)

 • پایه سینتتیک

 • پایداری اکسیداسیون خوب

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

BP Enersyn LPS-PO
 • ​روغن کمپرسور تبریدی (سرمایشی)

 • پایه سینتتیک

 • نقطه ریزش پایین

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

 • ​روغن بی پی انرگیر

 • روغن دنده خودرو

 • روغن واسکازین

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

BP Energear
 • ​روغن دنده صنعتی

 • پایه معدنی

 • ظرفیت باربری بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

BP Energol GR-XP
 • ​روغن دنده صنعتی

 • پایه سینتتیک

 • شاخص ویسکوزیته بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

BP Enersyn SG-XP
 • ​روغن دنده صنعتی

 • پایه سینتتیک

 • پایداری حرارتی بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

BP Enersyn HTX
 • ​روغن دنده صنعتی

 • پایه سینتتیک

 • فشارپذیری و ظرفیت باربری بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

BP Enersyn EP-XF
 • ​روغن توربین

 • پایه معدنی

 • ضد اکسیداسیون و خوردگی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

BP Energol THB
BP Energas
 • روغن موتور گازی

 • خاکستر سولفات پایین

 • مقاوم در برابر خوردگی اسیدی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

 • ​روغن بی پی اوتران

 • روغن دنده اتوماتیک

 • خواص ضدسایش عالی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

BP Autran

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir