گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 4601

گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 4601
گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 4601 گریس صنعتی فشارپذیر (EP) است که در درجه اول برای طیف گسترده ای از کاربردها در دمای بسیار بالا در نظر گرفته شده است. این گریس ویژگی های منحصر به فرد روغن پایه سینتتیک را با ویژگی های ماده غلیظ کننده لیتیوم کمپلکس ترکیب می کند. خاصیت فاقد موم (واکس) روغن پایه سینتتیک و ضریب کم کشش (در مقایسه با روغن های معدنی) قابلیت پمپاژ در دمای پایین بسیار عالی و گشتاور راه اندازی بسیار کم را فراهم می کند. این گریس پتانسیل صرفه جویی در انرژی را دارد و می تواند درجه حرارت کاری را در منطقه بار یاتاقان ها کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 4600

گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 4600
گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 4600 گریس صنعتی فشارپذیر (EP) است که در درجه اول برای طیف گسترده ای از کاربردها در دمای بسیار بالا در نظر گرفته شده است. این گریس ویژگی های منحصر به فرد روغن پایه سینتتیک را با ویژگی های ماده غلیظ کننده لیتیوم کمپلکس ترکیب می کند. خاصیت فاقد موم (واکس) روغن پایه سینتتیک و ضریب کم کشش (در مقایسه با روغن های معدنی) قابلیت پمپاژ در دمای پایین بسیار عالی و گشتاور راه اندازی بسیار کم را فراهم می کند. این گریس پتانسیل صرفه جویی در انرژی را دارد و می تواند درجه حرارت کاری را در منطقه بار یاتاقان ها کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 2202

گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 2202
گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 2202 گریس صنعتی فشارپذیر (EP) است که در درجه اول برای طیف گسترده ای از کاربردها در دمای بسیار بالا در نظر گرفته شده است. این گریس ویژگی های منحصر به فرد روغن پایه سینتتیک را با ویژگی های ماده غلیظ کننده لیتیوم کمپلکس ترکیب می کند. خاصیت فاقد موم (واکس) روغن پایه سینتتیک و ضریب کم کشش (در مقایسه با روغن های معدنی) قابلیت پمپاژ در دمای پایین بسیار عالی و گشتاور راه اندازی بسیار کم را فراهم می کند. این گریس پتانسیل صرفه جویی در انرژی را دارد و می تواند درجه حرارت کاری را در منطقه بار یاتاقان ها کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 1501

گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 1501
گریس بی پی انرگریس BP Energrease SY 1501 گریس صنعتی فشارپذیر (EP) است که در درجه اول برای طیف گسترده ای از کاربردها در دمای بسیار بالا در نظر گرفته شده است. این گریس ویژگی های منحصر به فرد روغن پایه سینتتیک را با ویژگی های ماده غلیظ کننده لیتیوم کمپلکس ترکیب می کند. خاصیت فاقد موم (واکس) روغن پایه سینتتیک و ضریب کم کشش (در مقایسه با روغن های معدنی) قابلیت پمپاژ در دمای پایین بسیار عالی و گشتاور راه اندازی بسیار کم را فراهم می کند. این گریس پتانسیل صرفه جویی در انرژی را دارد و می تواند درجه حرارت کاری را در منطقه بار یاتاقان ها کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LS 3

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LS 3
ریس بی پی انرگریس BP Energrease LS 3 یک گریس صنعتی پایه لیتیوم می باشد که از روغن پایه معدنی تهیه می شود. این گریس حاوی بازدارنده های اکسیداسیون و خوردگی است که به اطمینان از عمر طولانی و سطح بالایی از حفاظت برای سطوح فلزی کمک می کند. علاوه بر این در برابر آب مقاوم می باشد. این گریس برای روانکاری یاتاقان ها و سایز اجزا ماشین آلات به کار می رود.
ادامه مطلب

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LS 2

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LS 2
گریس بی پی انرگریس BP Energrease LS 2 یک گریس صنعتی پایه لیتیوم می باشد که از روغن پایه معدنی تهیه می شود. این گریس حاوی بازدارنده های اکسیداسیون و خوردگی است که به اطمینان از عمر طولانی و سطح بالایی از حفاظت برای سطوح فلزی کمک می کند. علاوه بر این در برابر آب مقاوم می باشد. این گریس برای روانکاری یاتاقان ها و سایز اجزا ماشین آلات به کار می رود.
ادامه مطلب

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LC 2M

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LC 2M
گریس بی پی انرگریس BP Energrease LC 2M برای روانکاری انواع یاتاقان ها تا دمای کاری 150 درجه به کار می رود و حاوی مولیبدن دی سولفید است. این گریس از ترکیب روغن پایه معدنی و سفت کننده لیتیوم کمپلکس تهیه می شود. این گریس به نحوی فرموله شده است تا عملکرد روانکاری در دمای بالا را ارائه دهد و همچنین دارای خواص فشارپذیر EP است. ضمن اینکه حاوی مواد افزودنی که برای افزایش اکسیداسیون، خوردگی و مقاومت در برابر سایش به کار می روند، می باشد.
ادامه مطلب

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LC 2

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LC 2
گریس بی پی انرگریس BP Energrease LC 2 برای روانکاری انواع یاتاقان ها تا دمای کاری 150 درجه به کار می رود. این گریس از ترکیب روغن پایه معدنی و سفت کننده لیتیوم کمپلکس تهیه می شود. این گریس به نحوی فرموله شده است تا عملکرد روانکاری در دمای بالا را ارائه دهد و همچنین دارای خواص فشارپذیر EP است. ضمن اینکه حاوی مواد افزودنی که برای افزایش اکسیداسیون، خوردگی و مقاومت در برابر سایش به کار می روند، می باشد.
ادامه مطلب

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LC 1

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LC 1
گریس بی پی انرگریس BP Energrease LC 1 برای روانکاری انواع یاتاقان ها تا دمای کاری 150 درجه به کار می رود. این گریس از ترکیب روغن پایه معدنی و سفت کننده لیتیوم کمپلکس تهیه می شود. این گریس به نحوی فرموله شده است تا عملکرد روانکاری در دمای بالا را ارائه دهد و همچنین دارای خواص فشارپذیر EP است. ضمن اینکه حاوی مواد افزودنی که برای افزایش اکسیداسیون، خوردگی و مقاومت در برابر سایش به کار می روند، می باشد.
ادامه مطلب

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LS 1

گریس بی پی انرگریس BP Energrease LS 1
گریس بی پی انرگریس BP Energrease LS 1 یک گریس صنعتی پایه لیتیوم می باشد که از روغن پایه معدنی تهیه می شود. این گریس حاوی بازدارنده های اکسیداسیون و خوردگی است که به اطمینان از عمر طولانی و سطح بالایی از حفاظت برای سطوح فلزی کمک می کند. علاوه بر این در برابر آب مقاوم می باشد. این گریس برای روانکاری یاتاقان ها و سایز اجزا ماشین آلات به کار می رود.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir