روغن کاسترول Castrol | گریس کاسترول

Castrol Alpha
 • ​روغن دنده صنعتی کاسترول آلفا

 • پایه معدنی

 • فشارپذیری و ظرفیت باربری بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

 • ​گریس کاسترول اسفیرول

 • پایه لیتیوم 

 • روغن پایه معدنی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Castrol Spheerol
 • ​روغن کاسترول کرلوب

 • پایه سینتتیک (استر)

 • روغن هیدرولیک

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Castrol Carelube
 • ​روغن هیدرولیک ضد آتش کاسترول

 • پایه معدنی

 • برای سیستم هیدرولیک فشار بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Castrol Anvol
 • ​روغن کاسترول سینتیلو

 • روغن ماشین کاری و فلزکاری 

 • خاصیت خنک کاری

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Castrol Syntilo
 • ​روغن کاسترول آلمارج

 • روغن ماشین کاری و فلزکاری 

 • روغن برش

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Castrol Almaredge
 • ​روغن کاسترول هایسول

 • روغن ماشین کاری و فلزکاری 

 • نیمه سینتتیک

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Castrol Hysol
 • ​روغن کاسترول الوسول

 • روغن ماشین کاری و فلزکاری 

 • روغن برش

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Castrol Alusol
 • ​روغن کاسترول روستیلو

 • محافظ خوردگی

 • خواص ضد زنگ

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Castrol Rustilo
 • ​روغن توربین کاسترول

 • پایه معدنی / سینتتیک

 • برای توربین گاز و بخار

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

Castrol Perfecto
Castrol Viscogen
 • ​روغن زنجیر کاسترول

 • پایه سینتتیک

 • مناسب دما بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​​​​​​​​

​محصولات