روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 68

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 68
روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 68 یک روغن توربین پایه معدنی است که حاوی بازدارنده های زنگ زدگی و اکسیداسیون برای ایجاد حداکثر محافظت در دماهای بالا می باشد. این روغن برای توربین های گازی صنعتی که احتمالاً روانکار در معرض دمای موضعی بسیار بالایی قرار دارد ، توصیه می شود. همچنین برای روغن کاری توربین های بخار و سیستم های تولید سیکل ترکیبی که توربین های بخار و گاز دارای یک منبع مشترک هستند، مناسب می باشد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 46

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 46
روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 46 یک روغن توربین پایه معدنی است که حاوی بازدارنده های زنگ زدگی و اکسیداسیون برای ایجاد حداکثر محافظت در دماهای بالا می باشد. این روغن برای توربین های گازی صنعتی که احتمالاً روانکار در معرض دمای موضعی بسیار بالایی قرار دارد ، توصیه می شود. همچنین برای روغن کاری توربین های بخار و سیستم های تولید سیکل ترکیبی که توربین های بخار و گاز دارای یک منبع مشترک هستند، مناسب می باشد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 32

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 32
روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 32 یک روغن توربین پایه معدنی است که حاوی بازدارنده های زنگ زدگی و اکسیداسیون برای ایجاد حداکثر محافظت در دماهای بالا می باشد. این روغن برای توربین های گازی صنعتی که احتمالاً روانکار در معرض دمای موضعی بسیار بالایی قرار دارد ، توصیه می شود. همچنین برای روغن کاری توربین های بخار و سیستم های تولید سیکل ترکیبی که توربین های بخار و گاز دارای یک منبع مشترک هستند، مناسب می باشد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 100

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 100
روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 100 از روغن پایه معدنی همراه با مواد افزودنی ضد زنگ و اکسیداسیون فرموله می شود تا پایداری اکسیداسیون ذاتی و محافظت در برابر خوردگی بالایی داشته باشد. این روغن به دلیل مقاومت در برابر کف، عملکرد ضد عفونی کننده و خاصیت آزاد سازی هوا در درجه اول برای روغن کاری توربین های بخار در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند در توربین های گازی صنعتی با بار کم که در آن عملکرد ضد سایش لازم نیست و ماشین آلات توربو که روانکاری هیدرودینامیکی غالب است استفاده شود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 68

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 68
روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 68 از روغن پایه معدنی همراه با مواد افزودنی ضد زنگ و اکسیداسیون فرموله می شود تا پایداری اکسیداسیون ذاتی و محافظت در برابر خوردگی بالایی داشته باشد. این روغن به دلیل مقاومت در برابر کف، عملکرد ضد عفونی کننده و خاصیت آزاد سازی هوا در درجه اول برای روغن کاری توربین های بخار در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند در توربین های گازی صنعتی با بار کم که در آن عملکرد ضد سایش لازم نیست و ماشین آلات توربو که روانکاری هیدرودینامیکی غالب است استفاده شود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 46

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 46
روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 46 از روغن پایه معدنی همراه با مواد افزودنی ضد زنگ و اکسیداسیون فرموله می شود تا پایداری اکسیداسیون ذاتی و محافظت در برابر خوردگی بالایی داشته باشد. این روغن به دلیل مقاومت در برابر کف، عملکرد ضد عفونی کننده و خاصیت آزاد سازی هوا در درجه اول برای روغن کاری توربین های بخار در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند در توربین های گازی صنعتی با بار کم که در آن عملکرد ضد سایش لازم نیست و ماشین آلات توربو که روانکاری هیدرودینامیکی غالب است استفاده شود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 32

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 32
روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto T 32 از روغن پایه معدنی همراه با مواد افزودنی ضد زنگ و اکسیداسیون فرموله می شود تا پایداری اکسیداسیون ذاتی و محافظت در برابر خوردگی بالایی داشته باشد. این روغن به دلیل مقاومت در برابر کف، عملکرد ضد عفونی کننده و خاصیت آزاد سازی هوا در درجه اول برای روغن کاری توربین های بخار در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند در توربین های گازی صنعتی با بار کم که در آن عملکرد ضد سایش لازم نیست و ماشین آلات توربو که روانکاری هیدرودینامیکی غالب است استفاده شود.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir