روغن کاسترول اپتی گیر Castrol Optigear Synthetic X 460

روغن کاسترول اپتی گیر Castrol Optigear Synthetic X 460
روغن کاسترول اپتی گیر Castrol Optigear Synthetic X 460 روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک است که با فناوری های جدید کاسترول تولید می شود به طوری که با ایجاد صافی ریز سطح بدون افزایش سایش، به بهبود عملکرد روانکار هنگام رسیدن دما و بارهای عملیاتی به سطح مشخصی از انرژی فعال سازی کمک می کند. این روغن ظرفیت باربری بالایی دارد و اصطکاک را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد برای همین در روانکاری یاتاقان ها نیز بکار می رود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول اپتی گیر Castrol Optigear Synthetic X 320

روغن کاسترول اپتی گیر Castrol Optigear Synthetic X 320
روغن کاسترول اپتی گیر Castrol Optigear Synthetic X 320 روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک است که با فناوری های جدید کاسترول تولید می شود به طوری که با ایجاد صافی ریز سطح بدون افزایش سایش، به بهبود عملکرد روانکار هنگام رسیدن دما و بارهای عملیاتی به سطح مشخصی از انرژی فعال سازی کمک می کند. این روغن ظرفیت باربری بالایی دارد و اصطکاک را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد برای همین در روانکاری یاتاقان ها نیز بکار می رود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول اپتی گیر Castrol Optigear Synthetic X 220

روغن کاسترول اپتی گیر Castrol Optigear Synthetic X 220
روغن کاسترول اپتی گیر Castrol Optigear Synthetic X 220 روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک است که با فناوری های جدید کاسترول تولید می شود به طوری که با ایجاد صافی ریز سطح بدون افزایش سایش، به بهبود عملکرد روانکار هنگام رسیدن دما و بارهای عملیاتی به سطح مشخصی از انرژی فعال سازی کمک می کند. این روغن ظرفیت باربری بالایی دارد و اصطکاک را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد برای همین در روانکاری یاتاقان ها نیز بکار می رود.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir