روغن تگزاکو Texaco | گریس تگزاکو

 • ​روغن هیدرولیک حاوی فلز روی

 • پایه معدنی

 • ضد سایش و خوردگی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco Rando
 • ​روغن هیدرولیک ضد آتش

 • پایه معدنی

 • ضد سایش و خوردگی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco Glytex
 • ​روغن توربین گاز و بخار

 • پایه معدنی

 • ضد سایش و خوردگی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco GST
 • ​روغن توربین گاز و بخار و هیدرولیک

 • پایه معدنی

 • ضد سایش و خوردگی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco Regal
 • ​روغن کمپرسور

 • پایه سینتتیک

 • محافظت در برابر سایش فوق العاده

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco Cetus
 • ​روغن هیدرولیک چند منظوره

 • پایه معدنی

 • ضد سایش و خوردگی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco Hydraulic Oil
 • ​روغن کمپرسور

 • پایه معدنی

 • فشارپذیری و ظرفیت باربری بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco Compressor Oil
 • گریس صنعتی چند منظوره

 • بر پایه لیتیوم کامپلکس

 • بدون فلز سرب

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco Starplex
 • گریس صنعتی

 • بر پایه کلسیوم-لیتیوم

 • ویسکوزیته بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco Novatex
 • ​گریس صنعتی چند منظوره

 • پایه لیتیومی

 • مقاوم در برابر سایش و اکسیداسیون

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco Multifak
 • روغن انتقال حرارت

 • پایداری در برابر اکسیداسیون

 • کاربرد در انواع سیستمها و تجهیزات

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco Texatherm
 • روغن موتور گازسوز تگزاکو اچ داکس

 • محتوی خاکستر کم

 • رسوبات کم

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco HDAX
 • گریس صنعتی

 • بر پایه آلومینیوم

 • فشارپذیری بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Texaco Texclad

​محصولات