روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 150

روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 150
روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 150 جزء سیالات کمپرسور پایه سینتتیک با عملکرد بسیار بالا و مبتنی بر ترکیبی از پلی آلفاولفین ها با فناوری افزودنی پیشرفته است. این روغن برای استفاده در کمپرسورهای دوار، رفت و برگشتی تک و چند مرحله ای و کمپرسورهای سانتریفیوژ تک و چند مرحله ای توصیه می شود. پایداری اکسیداسیون قوی این روغن باعث افزایش عملکرد و محافظت از کمپرسور در دمای بالا می شود.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 68

روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 68
روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 68 جزء سیالات کمپرسور پایه سینتتیک با عملکرد بسیار بالا و مبتنی بر ترکیبی از پلی آلفاولفین ها با فناوری افزودنی پیشرفته است. این روغن برای استفاده در کمپرسورهای دوار، رفت و برگشتی تک و چند مرحله ای و کمپرسورهای سانتریفیوژ تک و چند مرحله ای توصیه می شود. پایداری اکسیداسیون قوی این روغن باعث افزایش عملکرد و محافظت از کمپرسور در دمای بالا می شود.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 46

روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 46
روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 46 جزء سیالات کمپرسور پایه سینتتیک با عملکرد بسیار بالا و مبتنی بر ترکیبی از پلی آلفاولفین ها با فناوری افزودنی پیشرفته است. این روغن برای استفاده در کمپرسورهای دوار، رفت و برگشتی تک و چند مرحله ای و کمپرسورهای سانتریفیوژ تک و چند مرحله ای توصیه می شود. پایداری اکسیداسیون قوی این روغن باعث افزایش عملکرد و محافظت از کمپرسور در دمای بالا می شود.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 32

روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 32
روغن تگزاکو ستوس Texaco Cetus PAO 32 جزء سیالات کمپرسور پایه سینتتیک با عملکرد بسیار بالا و مبتنی بر ترکیبی از پلی آلفاولفین ها با فناوری افزودنی پیشرفته است. این روغن برای استفاده در کمپرسورهای دوار، رفت و برگشتی تک و چند مرحله ای و کمپرسورهای سانتریفیوژ تک و چند مرحله ای توصیه می شود. پایداری اکسیداسیون قوی این روغن باعث افزایش عملکرد و محافظت از کمپرسور در دمای بالا می شود.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir