گریس تگزاکو استارپلکس Texaco Starplex HT 1

گریس تگزاکو استارپلکس Texaco Starplex HT 1 در دسته گریس های بدون سرب چند منظوره با کارایی بالا است، که برای خدمات طولانی مدت در روانکاری یاتاقان فرموله شده است و در دمای بالا و تحت بار زیاد کار می کند. با کارکرد در طیف وسیعی از دمای عملیاتی، این گریس با ترکیب روغن پایه معدنی و غلیظ کننده صابون لیتیوم کمپلکس مقاوم در برابر دما، همراه با افزودنیهای EP و مهارکننده های سایش، خوردگی و اکسیداسیون فرموله می شود. گریسStarplex  پایداری مکانیکی خوبی را ارائه می دهد و برای روانکاری در شرایطی که لرزش ها و ارتعاشات قوی وجود دارد مناسب است.
ادامه مطلب

گریس تگزاکو استارپلکس Texaco Starplex EP 3

گریس تگزاکو استارپلکس Texaco Starplex EP 3 در دسته گریس های بدون سرب چند منظوره با کارایی بالا است، که برای خدمات طولانی مدت در روانکاری یاتاقان فرموله شده است و در دمای بالا و تحت بار زیاد کار می کند. با کارکرد در طیف وسیعی از دمای عملیاتی، این گریس با ترکیب روغن پایه معدنی و غلیظ کننده صابون لیتیوم کمپلکس مقاوم در برابر دما، همراه با افزودنیهای EP و مهارکننده های سایش، خوردگی و اکسیداسیون فرموله می شود. گریسStarplex  پایداری مکانیکی خوبی را ارائه می دهد و برای روانکاری در شرایطی که لرزش ها و ارتعاشات قوی وجود دارد مناسب است.
ادامه مطلب

گریس تگزاکو استارپلکس Texaco Starplex EP 1

گریس تگزاکو استارپلکس 1 Texaco Starplex EP در دسته گریس های بدون سرب چند منظوره با کارایی بالا است، که برای خدمات طولانی مدت در روانکاری یاتاقان فرموله شده است و در دمای بالا و تحت بار زیاد کار می کند. با کارکرد در طیف وسیعی از دمای عملیاتی، این گریس با ترکیب روغن پایه معدنی و غلیظ کننده صابون لیتیوم کمپلکس مقاوم در برابر دما، همراه با افزودنیهای EP و مهارکننده های سایش، خوردگی و اکسیداسیون فرموله می شود. گریسStarplex  پایداری مکانیکی خوبی را ارائه می دهد و برای روانکاری در شرایطی که لرزش ها و ارتعاشات قوی وجود دارد مناسب است.
ادامه مطلب

​محصولات