روغن و گریس آجیپ Agip

Agip Acer
 • روغن هیدرولیک آجیپ ایسر

 • پایه معدنی

 • شاخص گرانروی بالا

 • موجود در گریدهای مختلف

Agip OSO
 • روغن هیدرولیک آجیپ اوسو

 • پایه معدنی

 • ضد سایش و ضد اکسیداسیون

 • موجود در گریدهای مختلف

Agip OTE
 • روغن توربین گاز و بخار آجیپ

 • پایه معدنی

 • شاخص گرانروی بالا

 • موجود در گریدهای مختلف

Agip Radula
 • روغن گردشی آجیپ رادولا

 • برای روانکاری یاتاقان و دنده

 • پایه معدنی

 • موجود در گریدهای مختلف

AGIP Arnica
 • روغن هیدرولیک آجیپ ارنیکا

 • شاخص گرانروی بالا

 • پایه معدنی

 • موجود در گریدهای مختلف

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir