روغن توربین آجیپ Agip OTE 68

روغن توربین آجیپ Agip OTE 68
روغن توربین آجیپ Agip OTE 68 برای تأمین نیازهای روانکاری توربین های بخار، گاز و آب طراحی شده است. این روغن از روغن پایه معدنی با کیفیت، و یک سیستم افزودنی بهینه تهیه شده است. شاخص ویسکوزیته بالا در این روغن، تغییرات ویسکوزیته را در محدوده دمای طبیعی به حداقل می رساند، بنابراین اطمینان حاصل می کند که یک فیلم روان کننده مناسب حتی در دماهای بالا کار می کند. خاصیت ضد خوردگی و ضد زنگ آن محافظت موثر از تمام قطعات را فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن توربین آجیپ Agip OTE 46

روغن توربین آجیپ Agip OTE 46
روغن توربین آجیپ Agip OTE 46 برای تأمین نیازهای روانکاری توربین های بخار، گاز و آب طراحی شده است. این روغن از روغن پایه معدنی با کیفیت، و یک سیستم افزودنی بهینه تهیه شده است. شاخص ویسکوزیته بالا در این روغن، تغییرات ویسکوزیته را در محدوده دمای طبیعی به حداقل می رساند، بنابراین اطمینان حاصل می کند که یک فیلم روان کننده مناسب حتی در دماهای بالا کار می کند. خاصیت ضد خوردگی و ضد زنگ آن محافظت موثر از تمام قطعات را فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن توربین آجیپ Agip OTE 32

روغن توربین آجیپ Agip OTE 32
روغن توربین آجیپ Agip OTE 32 برای تأمین نیازهای روانکاری توربین های بخار، گاز و آب طراحی شده است. این روغن از روغن پایه معدنی با کیفیت، و یک سیستم افزودنی بهینه تهیه شده است. شاخص ویسکوزیته بالا در این روغن، تغییرات ویسکوزیته را در محدوده دمای طبیعی به حداقل می رساند، بنابراین اطمینان حاصل می کند که یک فیلم روان کننده مناسب حتی در دماهای بالا کار می کند. خاصیت ضد خوردگی و ضد زنگ آن محافظت موثر از تمام قطعات را فراهم می کند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir