روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 220

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 220
روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 220 از سری روغن های هیدرولیک مرغوب است برای انواع سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکی. روغن آجیپ اوسو از روغن های پایه پارافینیک با افزودنی های ضد اکسید کننده، ضد سایش و ضد خوردگی ساخته می شود. این روغن عمدتا در سیستم های هیدرولیک با بار مکانیکی و حرارتی بالا و همچنین در صنایع مختلف مانند حمل و نقل، ساخت و ساز، معادن، تجهیزات پردازش مواد شیمیایی و متالورژی، ماشین آلات، دریا و تجهیزات هواپیمایی ، و غیره به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 150

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 150
روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 150 از سری روغن های هیدرولیک مرغوب است برای انواع سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکی. روغن آجیپ اوسو از روغن های پایه پارافینیک با افزودنی های ضد اکسید کننده، ضد سایش و ضد خوردگی ساخته می شود. این روغن عمدتا در سیستم های هیدرولیک با بار مکانیکی و حرارتی بالا و همچنین در صنایع مختلف مانند حمل و نقل، ساخت و ساز، معادن، تجهیزات پردازش مواد شیمیایی و متالورژی، ماشین آلات، دریا و تجهیزات هواپیمایی ، و غیره به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 100

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 100
روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 100 از سری روغن های هیدرولیک مرغوب است برای انواع سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکی. روغن آجیپ اوسو از روغن های پایه پارافینیک با افزودنی های ضد اکسید کننده، ضد سایش و ضد خوردگی ساخته می شود. این روغن عمدتا در سیستم های هیدرولیک با بار مکانیکی و حرارتی بالا و همچنین در صنایع مختلف مانند حمل و نقل، ساخت و ساز، معادن، تجهیزات پردازش مواد شیمیایی و متالورژی، ماشین آلات، دریا و تجهیزات هواپیمایی ، و غیره به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 68

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 68
روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 68 از سری روغن های هیدرولیک مرغوب است برای انواع سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکی. روغن آجیپ اوسو از روغن های پایه پارافینیک با افزودنی های ضد اکسید کننده، ضد سایش و ضد خوردگی ساخته می شود. این روغن عمدتا در سیستم های هیدرولیک با بار مکانیکی و حرارتی بالا و همچنین در صنایع مختلف مانند حمل و نقل، ساخت و ساز، معادن، تجهیزات پردازش مواد شیمیایی و متالورژی، ماشین آلات، دریا و تجهیزات هواپیمایی ، و غیره به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 46

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 46
روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 46 از سری روغن های هیدرولیک مرغوب است برای انواع سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکی. روغن آجیپ اوسو از روغن های پایه پارافینیک با افزودنی های ضد اکسید کننده، ضد سایش و ضد خوردگی ساخته می شود. این روغن عمدتا در سیستم های هیدرولیک با بار مکانیکی و حرارتی بالا و همچنین در صنایع مختلف مانند حمل و نقل، ساخت و ساز، معادن، تجهیزات پردازش مواد شیمیایی و متالورژی، ماشین آلات، دریا و تجهیزات هواپیمایی ، و غیره به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 32

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 32
روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 32 از سری روغن های هیدرولیک مرغوب است برای انواع سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکی. روغن آجیپ اوسو از روغن های پایه پارافینیک با افزودنی های ضد اکسید کننده، ضد سایش و ضد خوردگی ساخته می شود. این روغن عمدتا در سیستم های هیدرولیک با بار مکانیکی و حرارتی بالا و همچنین در صنایع مختلف مانند حمل و نقل، ساخت و ساز، معادن، تجهیزات پردازش مواد شیمیایی و متالورژی، ماشین آلات، دریا و تجهیزات هواپیمایی ، و غیره به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 22

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 22
روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 22 از سری روغن های هیدرولیک مرغوب است برای انواع سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکی. روغن آجیپ اوسو از روغن های پایه پارافینیک با افزودنی های ضد اکسید کننده، ضد سایش و ضد خوردگی ساخته می شود. این روغن عمدتا در سیستم های هیدرولیک با بار مکانیکی و حرارتی بالا و همچنین در صنایع مختلف مانند حمل و نقل، ساخت و ساز، معادن، تجهیزات پردازش مواد شیمیایی و متالورژی، ماشین آلات، دریا و تجهیزات هواپیمایی ، و غیره به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 15

روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 15
روغن هیدرولیک آجیپ اوسو Agip OSO 15 از سری روغن های هیدرولیک مرغوب است برای انواع سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکی. روغن آجیپ اوسو از روغن های پایه پارافینیک با افزودنی های ضد اکسید کننده، ضد سایش و ضد خوردگی ساخته می شود. این روغن عمدتا در سیستم های هیدرولیک با بار مکانیکی و حرارتی بالا و همچنین در صنایع مختلف مانند حمل و نقل، ساخت و ساز، معادن، تجهیزات پردازش مواد شیمیایی و متالورژی، ماشین آلات، دریا و تجهیزات هواپیمایی ، و غیره به کار می رود.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir