روغن توتال لوناریا Total Lunaria NH 68

روغن توتال لوناریا Total Lunaria NH 68
روانکاری کمپرسورهای برودتی که با گاز آمونیاک کار می کنند می تواند توسط روغن توتال لوناریا Total Lunaria NH 68 به خوبی انجام پذیرد. مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون در حضور آمونیاک از ویژگی های روغن توتال لوناریا Total Lunaria NH 68 می باشد. توتال لوناریا ان اچ با داشتن نقطه ریزش پایین، از بین بردن خطر هرگونه یخ زدگی روانکار باقیمانده در تبخیرکننده را فراهم می آورد، در نتیجه تبادل حرارت عالی ایجاد می کند.
ادامه مطلب

روغن توتال لوناریا Total Lunaria NH 46

روغن توتال لوناریا Total Lunaria NH 46
روانکاری کمپرسورهای برودتی که با گاز آمونیاک کار می کنند می تواند توسط روغن توتال لوناریا Total Lunaria NH 46 به خوبی انجام پذیرد. مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون در حضور آمونیاک از ویژگی های روغن توتال لوناریا Total Lunaria NH 46 می باشد. توتال لوناریا ان اچ با داشتن نقطه ریزش پایین، از بین بردن خطر هرگونه یخ زدگی روانکار باقیمانده در تبخیرکننده را فراهم می آورد، در نتیجه تبادل حرارت عالی ایجاد می کند.
ادامه مطلب

روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 100

روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 100
روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 100 به عنوان روغن کمپرسور برودتی بدون واکس و موم شناخته می شود و از روغن پایه معدنی نفتنیک تهیه می شود. برای روانکاری سیلندرها و یاتاقان های کمپرسورهای برودتی (سرمایشی)، روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 100 گزینه مناسبی است. توتال لوناریا اف آر با اکثر گازهای مبرد کلروفلور و همچنین آمونیاک سازگار است و در واقع پایداری شیمیایی بالای در مقابل مبردها دارد.
ادامه مطلب

روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 68

روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 68
روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 68 به عنوان روغن کمپرسور برودتی بدون واکس و موم شناخته می شود و از روغن پایه معدنی نفتنیک تهیه می شود. برای روانکاری سیلندرها و یاتاقان های کمپرسورهای برودتی (سرمایشی)، روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 68 گزینه مناسبی است. توتال لوناریا اف آر با اکثر گازهای مبرد کلروفلور و همچنین آمونیاک سازگار است و در واقع پایداری شیمیایی بالای در مقابل مبردها دارد.
ادامه مطلب

روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 46

روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 46
روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 46 به عنوان روغن کمپرسور برودتی بدون واکس و موم شناخته می شود و از روغن پایه معدنی نفتنیک تهیه می شود. برای روانکاری سیلندرها و یاتاقان های کمپرسورهای برودتی (سرمایشی)، روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 46 گزینه مناسبی است. توتال لوناریا اف آر با اکثر گازهای مبرد کلروفلور و همچنین آمونیاک سازگار است و در واقع پایداری شیمیایی بالای در مقابل مبردها دارد.
ادامه مطلب

روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 32

روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 32
روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 32 به عنوان روغن کمپرسور برودتی بدون واکس و موم شناخته می شود و از روغن پایه معدنی نفتنیک تهیه می شود. برای روانکاری سیلندرها و یاتاقان های کمپرسورهای برودتی (سرمایشی)، روغن توتال لوناریا Total Lunaria FR 32 گزینه مناسبی است. توتال لوناریا اف آر با اکثر گازهای مبرد کلروفلور و همچنین آمونیاک سازگار است و در واقع پایداری شیمیایی بالای در مقابل مبردها دارد.
ادامه مطلب

روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 68

روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 68
روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 68 یک روغن کمپرسور سرمایشی (برودتی) است که از ترکیب یک روغن پایه مرغوب با افزودنی های کاربردی تهیه شده است. روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 68 با انواع مبرد مانند آمونیاک (R 717) ، R12، R22، R123 و R502 قابل بکارگیری است. توتال لوناریا کی در سیستم برودتی حتی در دمای پایین نیز مشکل گرفتگی ایجاد نمی کند زیرا این روغن کاملاً سینتتیک و بدون موم (واکس) است.
ادامه مطلب

روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 32

روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 32
روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 32 یک روغن کمپرسور سرمایشی (برودتی) است که از ترکیب یک روغن پایه مرغوب با افزودنی های کاربردی تهیه شده است. روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 32 با انواع مبرد مانند آمونیاک (R 717) ، R12، R22، R123 و R502 قابل بکارگیری است. توتال لوناریا کی در سیستم برودتی حتی در دمای پایین نیز مشکل گرفتگی ایجاد نمی کند زیرا این روغن کاملاً سینتتیک و بدون موم (واکس) است.
ادامه مطلب

روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 150

روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 150
برای کمپرسورهای که با مبرد های CFC و یا HCFC کار می کنند، روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 150 روانکاری مناسبی را برای یک کمپرسور برودتی ارائه می دهد. روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 150 از روغن پایه سینتتیک تولید می شود و پایداری شیمیایی بالا را با مبرد، تمایل به کف کم و خواص روانکاری عالی فراهم می کند. توتال لوناریا اس کی قابلیت اختلاط خوبی با مبردها دارد و در نتیجه بازگشت روغن به کمپرسور به خوبی انجام می شود.
ادامه مطلب

روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 100

روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 100
برای کمپرسورهای که با مبرد های CFC و یا HCFC کار می کنند، روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 100 روانکاری مناسبی را برای یک کمپرسور برودتی ارائه می دهد. روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 100 از روغن پایه سینتتیک تولید می شود و پایداری شیمیایی بالا را با مبرد، تمایل به کف کم و خواص روانکاری عالی فراهم می کند. توتال لوناریا اس کی قابلیت اختلاط خوبی با مبردها دارد و در نتیجه بازگشت روغن به کمپرسور به خوبی انجام می شود.
ادامه مطلب

روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 55

روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 55
برای کمپرسورهای که با مبرد های CFC و یا HCFC کار می کنند، روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 55 روانکاری مناسبی را برای یک کمپرسور برودتی ارائه می دهد. روغن توتال لوناریا Total Lunaria SK 55 از روغن پایه سینتتیک تولید می شود و پایداری شیمیایی بالا را با مبرد، تمایل به کف کم و خواص روانکاری عالی فراهم می کند. توتال لوناریا اس کی قابلیت اختلاط خوبی با مبردها دارد و در نتیجه بازگشت روغن به کمپرسور به خوبی انجام می شود.
ادامه مطلب

روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 46

روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 46
روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 46 یک روغن کمپرسور سرمایشی (برودتی) است که از ترکیب یک روغن پایه مرغوب با افزودنی های کاربردی تهیه شده است. روغن توتال لوناریا Total Lunaria K 46 با انواع مبرد مانند آمونیاک (R 717) ، R12، R22، R123 و R502 قابل بکارگیری است. توتال لوناریا کی در سیستم برودتی حتی در دمای پایین نیز مشکل گرفتگی ایجاد نمی کند زیرا این روغن کاملاً سینتتیک و بدون موم (واکس) است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir