روغن کمپرسور سانیسو Suniso SL 100

روغن کمپرسور سانیسو Suniso SL 100 روغن کمپرسور پایه استری یا پایه سینتتیک می باشد، که با استفاده از منابع پایه پلی استر و مواد افزودنی تهیه شده است و از روانکاری، پایداری و محافظت در برابر خوردگی برجسته ای برخوردار می باشد. این روغن به طور خاص برای استفاده در سیستم های برودتی و تهویه مطبوع که با مبردهای جایگزین سازگار با ازن استفاده می شوند، طراحی شده است.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور سانیسو Suniso SL 68

روغن کمپرسور سانیسو Suniso SL 68 روغن کمپرسور پایه استری یا پایه سینتتیک می باشد، که با استفاده از منابع پایه پلی استر و مواد افزودنی تهیه شده است و از روانکاری، پایداری و محافظت در برابر خوردگی برجسته ای برخوردار می باشد. این روغن به طور خاص برای استفاده در سیستم های برودتی و تهویه مطبوع که با مبردهای جایگزین سازگار با ازن استفاده می شوند، طراحی شده است.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور سانیسو Suniso SL 46

روغن کمپرسور سانیسو Suniso SL 46 روغن کمپرسور پایه استری یا پایه سینتتیک می باشد، که با استفاده از منابع پایه پلی استر و مواد افزودنی تهیه شده است و از روانکاری، پایداری و محافظت در برابر خوردگی برجسته ای برخوردار می باشد. این روغن به طور خاص برای استفاده در سیستم های برودتی و تهویه مطبوع که با مبردهای جایگزین سازگار با ازن استفاده می شوند، طراحی شده است.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور سانیسو Suniso SL 32

روغن کمپرسور سانیسو Suniso SL 32 روغن کمپرسور پایه استری یا پایه سینتتیک می باشد، که با استفاده از منابع پایه پلی استر و مواد افزودنی تهیه شده است و از روانکاری، پایداری و محافظت در برابر خوردگی برجسته ای برخوردار می باشد. این روغن به طور خاص برای استفاده در سیستم های برودتی و تهویه مطبوع که با مبردهای جایگزین سازگار با ازن استفاده می شوند، طراحی شده است.
ادامه مطلب

​محصولات