روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.4

روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.4
روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.4 یک روغن پایه معدنی با سیستم افزودنی پیشرفته است که خواص اصطکاک کنترل شده، سازگاری با مایعات فلزکاری و محافظت در برابر خوردگی قطعات و تجهیزات را فراهم می کند. بسته افزودنی منحصر به فرد موبیل وکترا ویژگی های اصطکاک استثنایی را در طیف گسترده ای از مواد از جمله فولاد و پلیمر، کاهش لغزش و صدا فراهم می کند. این اجازه می دهد تا حرکت صاف و یکنواخت در سرعت حرکت طراحی باعث افزایش بهره وری و دقت دستگاه شود که به افزایش طول عمر ابزار و افزایش پرداخت سطح آن کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.3

روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.3
روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.3 یک روغن پایه معدنی با سیستم افزودنی پیشرفته است که خواص اصطکاک کنترل شده، سازگاری با مایعات فلزکاری و محافظت در برابر خوردگی قطعات و تجهیزات را فراهم می کند. بسته افزودنی منحصر به فرد موبیل وکترا ویژگی های اصطکاک استثنایی را در طیف گسترده ای از مواد از جمله فولاد و پلیمر، کاهش لغزش و صدا فراهم می کند. این اجازه می دهد تا حرکت صاف و یکنواخت در سرعت حرکت طراحی باعث افزایش بهره وری و دقت دستگاه شود که به افزایش طول عمر ابزار و افزایش پرداخت سطح آن کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.2

روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.2
روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.2 یک روغن پایه معدنی با سیستم افزودنی پیشرفته است که خواص اصطکاک کنترل شده، سازگاری با مایعات فلزکاری و محافظت در برابر خوردگی قطعات و تجهیزات را فراهم می کند. بسته افزودنی منحصر به فرد موبیل وکترا ویژگی های اصطکاک استثنایی را در طیف گسترده ای از مواد از جمله فولاد و پلیمر، کاهش لغزش و صدا فراهم می کند. این اجازه می دهد تا حرکت صاف و یکنواخت در سرعت حرکت طراحی باعث افزایش بهره وری و دقت دستگاه شود که به افزایش طول عمر ابزار و افزایش پرداخت سطح آن کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.1

روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.1
روغن ماشین ابزار موبیل وکترا Mobil Vactra No.1 یک روغن پایه معدنی با سیستم افزودنی پیشرفته است که خواص اصطکاک کنترل شده، سازگاری با مایعات فلزکاری و محافظت در برابر خوردگی قطعات و تجهیزات را فراهم می کند. بسته افزودنی منحصر به فرد موبیل وکترا ویژگی های اصطکاک استثنایی را در طیف گسترده ای از مواد از جمله فولاد و پلیمر، کاهش لغزش و صدا فراهم می کند. این اجازه می دهد تا حرکت صاف و یکنواخت در سرعت حرکت طراحی باعث افزایش بهره وری و دقت دستگاه شود که به افزایش طول عمر ابزار و افزایش پرداخت سطح آن کمک می کند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir