روغن کاسترول انوول Castrol Anvol SWX 68 FM

روغن کاسترول انوول Castrol Anvol SWX 68 FM
روغن کاسترول انوول Castrol Anvol SWX 68 FM روغن هیدرولیک HFDU می باشد که در واقع یک روغن هیدرولیک ضد آتش است. کاربرد اصلی این روغن در سیستم های هیدرولیکی فشار بالا است که تا فشار psi 7500 کار می کنند. این روغن دنده ها و پیستون پمپ ها را به خوبی در برابر سایش و خوردگی محافظت می کند. این روغن هیدرولیک برای ترکیب مقاومت در برابر آتش با قابلیت اطمینان برتر سیستم و کاهش تمایل به ایجاد رسوب یا لجن در دریچه ها ، لوله ها و مخازن طراحی شده است.
ادامه مطلب

روغن کاسترول انوول Castrol Anvol SWX 46 FM

روغن کاسترول انوول Castrol Anvol SWX 46 FM
روغن کاسترول انوول Castrol Anvol SWX 46 FM روغن هیدرولیک HFDU می باشد که در واقع یک روغن هیدرولیک ضد آتش است. کاربرد اصلی این روغن در سیستم های هیدرولیکی فشار بالا است که تا فشار psi 7500 کار می کنند. این روغن دنده ها و پیستون پمپ ها را به خوبی در برابر سایش و خوردگی محافظت می کند. این روغن هیدرولیک برای ترکیب مقاومت در برابر آتش با قابلیت اطمینان برتر سیستم و کاهش تمایل به ایجاد رسوب یا لجن در دریچه ها ، لوله ها و مخازن طراحی شده است.
ادامه مطلب

روغن کاسترول انوول Castrol Anvol PE 46 XC

روغن کاسترول انوول Castrol Anvol PE 46 XC
روغن کاسترول انوول Castrol Anvol PE 46 XC یک سیال هیدرولیک مقاوم در برابر آتش است که در درجه اول برای بکارگیری در سیستم های کنترل توربین بخار و دیگ بخار در نظر گرفته شده است. این روغن بر اساس استرهای بوتیل فنیل فسفات انتخاب شده است که برای پایداری هیدرولیتیک عالی خود انتخاب شده اند و شامل مهار کننده های خوردگی و اکسیداسیون با دقت انتخاب شده است. این روغن عملکرد هیدرولیکی عالی دارد و از محافظت در برابر آتش سوزی خوبی برخوردار است.
ادامه مطلب

روغن کاسترول انوول Castrol Anvol PE 46 B

روغن کاسترول انوول Castrol Anvol PE 46 B
روغن کاسترول انوول Castrol Anvol PE 46 B یک سیال هیدرولیک مقاوم در برابر آتش است که در درجه اول برای بکارگیری در سیستم های کنترل توربین بخار و دیگ بخار در نظر گرفته شده است. این روغن بر اساس استرهای بوتیل فنیل فسفات انتخاب شده است که برای پایداری هیدرولیتیک عالی خود انتخاب شده اند و شامل مهار کننده های خوردگی و اکسیداسیون با دقت انتخاب شده است. این روغن عملکرد هیدرولیکی عالی دارد و از محافظت در برابر آتش سوزی خوبی برخوردار است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir