گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 460

گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 460
گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 460 به عنوان یک گریس پایه لیتیوم کمپلکس مطرح است و از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود. گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 460 برای روانکاری اجزا صنعتی تحت بارهای سنگین و دمای بالا توصیه می شود. توتال مولتیس کمپلکس اس اچ دی به روانکاری تجهیزات تحت شرایط مرطوب کمک می کند تا اصطکاک قابل توجه بین سطوح فلزی کاهش یابد و از این رو ارتعاشات را کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 220

گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 220
گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 220 به عنوان یک گریس پایه لیتیوم کمپلکس مطرح است و از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود. گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 220 برای روانکاری اجزا صنعتی تحت بارهای سنگین و دمای بالا توصیه می شود. توتال مولتیس کمپلکس اس اچ دی به روانکاری تجهیزات تحت شرایط مرطوب کمک می کند تا اصطکاک قابل توجه بین سطوح فلزی کاهش یابد و از این رو ارتعاشات را کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 100

گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 100
گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 100 به عنوان یک گریس پایه لیتیوم کمپلکس مطرح است و از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود. گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 100 برای روانکاری اجزا صنعتی تحت بارهای سنگین و دمای بالا توصیه می شود. توتال مولتیس کمپلکس اس اچ دی به روانکاری تجهیزات تحت شرایط مرطوب کمک می کند تا اصطکاک قابل توجه بین سطوح فلزی کاهش یابد و از این رو ارتعاشات را کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 32

گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 32
گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 32 به عنوان یک گریس پایه لیتیوم کمپلکس مطرح است و از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود. گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 32 برای روانکاری اجزا صنعتی تحت بارهای سنگین و دمای بالا توصیه می شود. توتال مولتیس کمپلکس اس اچ دی به روانکاری تجهیزات تحت شرایط مرطوب کمک می کند تا اصطکاک قابل توجه بین سطوح فلزی کاهش یابد و از این رو ارتعاشات را کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 00

گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 00
گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 00 به عنوان یک گریس پایه لیتیوم کمپلکس مطرح است و از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود. گریس توتال مولتیس Total Multis Complex SHD 00 برای روانکاری اجزا صنعتی تحت بارهای سنگین و دمای بالا توصیه می شود. توتال مولتیس کمپلکس اس اچ دی به روانکاری تجهیزات تحت شرایط مرطوب کمک می کند تا اصطکاک قابل توجه بین سطوح فلزی کاهش یابد و از این رو ارتعاشات را کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس توتال مولتیس Total Multis Complex XHV 2

گریس توتال مولتیس Total Multis Complex XHV 2
گریس توتال مولتیس Total Multis Complex XHV 2 یک گریس فشار پذیر چند منظوره است که برای روانکاری انواع تجهیزات که با سرعت متوسط و کند کار می کند، جایی که گریس برای پشتیبانی از بارهای سنگین در شرایط مرطوب، گرد و غبار و  یا خشک مورد نیاز است. گریس توتال مولتیس Total Multis Complex  XHV 2 دارای گرانروی بالایی است و برای اجزا با حرکت کند بسیار مناسب  است و همچنین چسبندگی خوبی به فلزات دارد.
ادامه مطلب

گریس توتال مولتیس Total Multis XHV 2

گریس توتال مولتیس Total Multis XHV 2
گریس توتال مولتیس Total Multis XHV 2 یک گریس فشار پذیر چند منظوره است که برای روانکاری انواع تجهیزات که با سرعت متوسط و کند کار می کند، جایی که گریس برای پشتیبانی از بارهای سنگین در شرایط مرطوب، گرد و غبار و  یا خشک مورد نیاز است. گریس توتال مولتیس Total Multis XHV 2 دارای گرانروی بالایی است و برای اجزا با حرکت کند بسیار مناسب  است و همچنین چسبندگی خوبی به فلزات دارد.
ادامه مطلب

گریس توتال مولتیس Total Multis XHV 00

گریس توتال مولتیس Total Multis XHV 00
گریس توتال مولتیس Total Multis XHV 00 یک گریس فشار پذیر چند منظوره است که برای روانکاری انواع تجهیزات که با سرعت متوسط و کند کار می کند، جایی که گریس برای پشتیبانی از بارهای سنگین در شرایط مرطوب، گرد و غبار و  یا خشک مورد نیاز است. گریس توتال مولتیس Total Multis XHV 00 دارای گرانروی بالایی است و برای اجزا با حرکت کند بسیار مناسب  است و همچنین چسبندگی خوبی به فلزات دارد.
ادامه مطلب

گریس توتال مولتیس Total Multis 3

گریس توتال مولتیس Total Multis 3
گریس توتال مولتیس Total Multis 3 گریس صنعتی است که بر پایه لیتیوم/کلسیوم تولید می شود. گریس توتال مولتیس Total Multis 3 یک گریس چند منظوره برای روانکاری عمومی در شرایط عملیاتی و بارهای عادی است، که برای روانکاری انواع کاربردهای جهانی حمل و نقل، کشاورزی و تجهیزات خارج از جاده، در شرایط مرطوب ، گرد و غبار و / یا خشک تولید شده است. توتال مولتیس برای روانکاری انواع یاتاقان ها و اتصالات در شرایط نرمال دما و بارگذاری مناسب است.
ادامه مطلب

گریس توتال مولتیس Total Multis 2

گریس توتال مولتیس Total Multis 2
گریس توتال مولتیس Total Multis 2 گریس صنعتی است که بر پایه لیتیوم/کلسیوم تولید می شود. گریس توتال مولتیس Total Multis 2 یک گریس چند منظوره برای روانکاری عمومی در شرایط عملیاتی و بارهای عادی است، که برای روانکاری انواع کاربردهای جهانی حمل و نقل، کشاورزی و تجهیزات خارج از جاده، در شرایط مرطوب ، گرد و غبار و / یا خشک تولید شده است. توتال مولتیس برای روانکاری انواع یاتاقان ها و اتصالات در شرایط نرمال دما و بارگذاری مناسب است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir