روغن توتال Total Aero XPD​​​​​​​

روغن توتال Total Aero XPD​​​​​​​
روغن توتال Total Aero XPD به منظور روانکاری موتورهای پیستونی هواپیما که در شرایط سخت کار می کنند و هنگامی که استفاده از روغن حاوی یک ماده افزودنی مورد نیاز باشد، به کار می رود. روغن موتور پیستونی توتال Total Aero XPD دارای مشخصات فنی زیر است: حاوی روغن پایه معدنی به همراه افزودنی های با کیفیت، مقاومت طبیعی عالی در برابر اکسیداسیون، نقطه ریزش بسیار پایین، شاخص ویسکوزیته بالا
ادامه مطلب

روغن توتال Total Aero D 120

روغن توتال Total Aero D 120
روغن توتال Total Aero D 120 به منظور روانکاری موتورهای پیستونی هواپیما که در شرایط سخت کار می کنند و هنگامی که استفاده از روغن حاوی یک ماده افزودنی مورد نیاز باشد، به کار می رود. روغن موتور پیستونی توتال 120 Total Aero D دارای مشخصات فنی زیر است: حاوی روغن پایه معدنی به همراه افزودنی های با کیفیت، مقاومت طبیعی عالی در برابر اکسیداسیون، نقطه ریزش بسیار پایین، شاخص ویسکوزیته بالا
ادامه مطلب

روغن توتال Total Aero D 100

روغن توتال Total Aero D 100
روغن توتال Total Aero D 100 به منظور روانکاری موتورهای پیستونی هواپیما که در شرایط سخت کار می کنند و هنگامی که استفاده از روغن حاوی یک ماده افزودنی مورد نیاز باشد، به کار می رود. روغن موتور پیستونی توتال 100 Total Aero D دارای مشخصات فنی زیر است: حاوی روغن پایه معدنی به همراه افزودنی های با کیفیت، مقاومت طبیعی عالی در برابر اکسیداسیون، نقطه ریزش بسیار پایین، شاخص ویسکوزیته بالا
ادامه مطلب

روغن توتال Total Aero D 80

روغن توتال Total Aero D 80
روغن توتال Total Aero D 80 به منظور روانکاری موتورهای پیستونی هواپیما که در شرایط سخت کار می کنند و هنگامی که استفاده از روغن حاوی یک ماده افزودنی مورد نیاز باشد، به کار می رود. روغن موتور پیستونی توتال 80 Total Aero D دارای مشخصات فنی زیر است: حاوی روغن پایه معدنی به همراه افزودنی های با کیفیت، مقاومت طبیعی عالی در برابر اکسیداسیون، نقطه ریزش بسیار پایین، شاخص ویسکوزیته بالا
ادامه مطلب

روغن توتال Total Aero 120

روغن توتال Total Aero 120
روغن توتال Total Aero 120 برای روغن کاری موتورهای پیستونی که در شرایط سخت کار می کنند و هنگامی که استفاده از روغن حاوی یک ماده افزودنی نیازی نیست به کار می رود. روغن موتور پیستونی توتال 120 Total Aero دارای مشخصات فنی زیر است: روغن معدنی خالص که حاوی مواد افزودنی نیست، به جز مقدار کمی مواد ضد سایش و ضد اکسیدان، مقاومت طبیعی عالی در برابر اکسیداسیون، نقطه ریزش بسیار پایین، شاخص ویسکوزیته بالا
ادامه مطلب

روغن توتال Total Aero 100

روغن توتال Total Aero 100
روغن توتال Total Aero 100 برای روغن کاری موتورهای پیستونی که در شرایط سخت کار می کنند و هنگامی که استفاده از روغن حاوی یک ماده افزودنی نیازی نیست به کار می رود. روغن موتور پیستونی توتال 100 Total Aero دارای مشخصات فنی زیر است: روغن معدنی خالص که حاوی مواد افزودنی نیست، به جز مقدار کمی مواد ضد سایش و ضد اکسیدان، مقاومت طبیعی عالی در برابر اکسیداسیون، نقطه ریزش بسیار پایین، شاخص ویسکوزیته بالا
ادامه مطلب

روغن توتال Total Aero 80

روغن توتال Total Aero 80
روغن توتال Total Aero 80 برای روغن کاری موتورهای پیستونی که در شرایط سخت کار می کنند و هنگامی که استفاده از روغن حاوی یک ماده افزودنی نیازی نیست به کار می رود. روغن موتور پیستونی توتال 80 Total Aero دارای مشخصات فنی زیر است: روغن معدنی خالص که حاوی مواد افزودنی نیست، به جز مقدار کمی مواد ضد سایش و ضد اکسیدان، مقاومت طبیعی عالی در برابر اکسیداسیون، نقطه ریزش بسیار پایین، شاخص ویسکوزیته بالا
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir