روغن توتال کورتیس Total Cortis XHT 320

تا حدود دمای کاری 280 درجه سانتی گراد، روغن توتال کورتیس Total Cortis XHT 320 به عنوان روغن گردشی روانکاری مناسبی را برای اجزا متحرک ارائه می دهد. روغن توتال کورتیس Total Cortis XHT 320 خواص کاربردی مفیدی دارد که از میان آن ها می توان موارد زیر را عنوان کرد: روانکاری مداوم مکانیزم ها در دما بالا را فراهم می کند، افزودنی بسیار خاص آن، محافظت در برابر خوردگی و عملکرد ضد سایش در دمای بسیار بالا را فراهم می کند، فراریت بسیار کم و خواص خوب پاک کنندگی
ادامه مطلب

روغن توتال کورتیس Total Cortis XHT 245

تا حدود دمای کاری 280 درجه سانتی گراد، روغن توتال کورتیس Total Cortis XHT 245 به عنوان روغن گردشی روانکاری مناسبی را برای اجزا متحرک ارائه می دهد. روغن توتال کورتیس Total Cortis XHT 245 خواص کاربردی مفیدی دارد که از میان آن ها می توان موارد زیر را عنوان کرد: روانکاری مداوم مکانیزم ها در دما بالا را فراهم می کند، افزودنی بسیار خاص آن، محافظت در برابر خوردگی و عملکرد ضد سایش در دمای بسیار بالا را فراهم می کند، فراریت بسیار کم و خواص خوب پاک کنندگی
ادامه مطلب

روغن توتال کورتیس Total Cortis XHT 68

تا حدود دمای کاری 280 درجه سانتی گراد، روغن توتال کورتیس Total Cortis XHT 68 به عنوان روغن گردشی روانکاری مناسبی را برای اجزا متحرک ارائه می دهد. روغن توتال کورتیس Total Cortis XHT 68 خواص کاربردی مفیدی دارد که از میان آن ها می توان موارد زیر را عنوان کرد: روانکاری مداوم مکانیزم ها در دما بالا را فراهم می کند، افزودنی بسیار خاص آن، محافظت در برابر خوردگی و عملکرد ضد سایش در دمای بسیار بالا را فراهم می کند، فراریت بسیار کم و خواص خوب پاک کنندگی
ادامه مطلب

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 680

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 680 روغن گردشی پایه معدنی چندمنظوره است که بدون خاکستر تولید می شود و در یاتاقان ها و سایر اجزا ماشین آلات به کار می رود. روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 680 خواص کاربردی مفیدی دارد که از میان آن ها می توان موارد زیر را برشمرد: پایداری اکسیداسیون و حرارتی عالی: فواصل تخلیه طولانی خاصیت ضد سایش بسیار خوب روان کننده غیر EP با مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی در دمای بالا افزودنی بدون خاکستر با پایداری هیدرولیتیک بالا
ادامه مطلب

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 460

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 460 روغن گردشی پایه معدنی چندمنظوره است که بدون خاکستر تولید می شود و در یاتاقان ها و سایر اجزا ماشین آلات به کار می رود. روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 460 خواص کاربردی مفیدی دارد که از میان آن ها می توان موارد زیر را برشمرد: پایداری اکسیداسیون و حرارتی عالی: فواصل تخلیه طولانی خاصیت ضد سایش بسیار خوب روان کننده غیر EP با مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی در دمای بالا افزودنی بدون خاکستر با پایداری هیدرولیتیک بالا
ادامه مطلب

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 320

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 320 روغن گردشی پایه معدنی چندمنظوره است که بدون خاکستر تولید می شود و در یاتاقان ها و سایر اجزا ماشین آلات به کار می رود. روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 320 خواص کاربردی مفیدی دارد که از میان آن ها می توان موارد زیر را برشمرد: پایداری اکسیداسیون و حرارتی عالی: فواصل تخلیه طولانی خاصیت ضد سایش بسیار خوب روان کننده غیر EP با مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی در دمای بالا افزودنی بدون خاکستر با پایداری هیدرولیتیک بالا
ادامه مطلب

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 220

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 220 روغن گردشی پایه معدنی چندمنظوره است که بدون خاکستر تولید می شود و در یاتاقان ها و سایر اجزا ماشین آلات به کار می رود. روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 220 خواص کاربردی مفیدی دارد که از میان آن ها می توان موارد زیر را برشمرد: پایداری اکسیداسیون و حرارتی عالی: فواصل تخلیه طولانی خاصیت ضد سایش بسیار خوب روان کننده غیر EP با مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی در دمای بالا افزودنی بدون خاکستر با پایداری هیدرولیتیک بالا
ادامه مطلب

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 150

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 150 روغن گردشی پایه معدنی چندمنظوره است که بدون خاکستر تولید می شود و در یاتاقان ها و سایر اجزا ماشین آلات به کار می رود. روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 150 خواص کاربردی مفیدی دارد که از میان آن ها می توان موارد زیر را برشمرد: پایداری اکسیداسیون و حرارتی عالی: فواصل تخلیه طولانی خاصیت ضد سایش بسیار خوب روان کننده غیر EP با مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی در دمای بالا افزودنی بدون خاکستر با پایداری هیدرولیتیک بالا
ادامه مطلب

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 100

روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 100 روغن گردشی پایه معدنی چندمنظوره است که بدون خاکستر تولید می شود و در یاتاقان ها و سایر اجزا ماشین آلات به کار می رود. روغن توتال کورتیس Total Cortis MS 100 خواص کاربردی مفیدی دارد که از میان آن ها می توان موارد زیر را برشمرد: پایداری اکسیداسیون و حرارتی عالی: فواصل تخلیه طولانی خاصیت ضد سایش بسیار خوب روان کننده غیر EP با مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی در دمای بالا افزودنی بدون خاکستر با پایداری هیدرولیتیک بالا
ادامه مطلب

​محصولات