روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe HFDU 68

روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe HFDU 68
روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe HFDU 68 یک روغن هیدرولیک ضد آتش از شرکت توتال می باشد که خواص زیست تخریب پذیری و سازگاری عالی با محیط زیست دارد. روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe HFDU 68 برای تجهیزات هیدرولیکی که در مکانهایی شامل خطر آتش سوزی مانند کارگاه های آهن و فولاد کار می کنند، توصیه می شود. روغن هیدرولیک توتال هیدران سیف نقطه اشتعال بالا و همچینی دمای اشتعال خود به خود بالا دارد.
ادامه مطلب

روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe HFDU 46

روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe HFDU 46
روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe HFDU 46 یک روغن هیدرولیک ضد آتش از شرکت توتال می باشد که خواص زیست تخریب پذیری و سازگاری عالی با محیط زیست دارد. روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe HFDU 46 برای تجهیزات هیدرولیکی که در مکانهایی شامل خطر آتش سوزی مانند کارگاه های آهن و فولاد کار می کنند، توصیه می شود. روغن هیدرولیک توتال هیدران سیف نقطه اشتعال بالا و همچینی دمای اشتعال خود به خود بالا دارد.
ادامه مطلب

روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe FRS 32

روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe FRS 32
روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe FRS 32 یک روغن هیدرولیک ضد آتش از شرکت توتال می باشد که از روغن پایه سینتتیک با شاخص گرانروی بالا تهیه می شود. روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe FRS 32 برای تجهیزات هیدرولیکی که در مکانهایی شامل خطر آتش سوزی مانند کارگاه های آهن و فولاد کار می کنند، توصیه می شود. روغن هیدرولیک توتال هیدران سیف نقطه اشتعال بالا و همچینی دمای اشتعال خود به خود بالا دارد.
ادامه مطلب

روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe FRS 46

روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe FRS 46
روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe FRS 46 یک روغن هیدرولیک ضد آتش از شرکت توتال می باشد که از روغن پایه سینتتیک با شاخص گرانروی بالا تهیه می شود. روغن توتال هیدران سیف Total Hydransafe FRS 46 برای تجهیزات هیدرولیکی که در مکانهایی شامل خطر آتش سوزی مانند کارگاه های آهن و فولاد کار می کنند، توصیه می شود. روغن هیدرولیک توتال هیدران سیف نقطه اشتعال بالا و همچینی دمای اشتعال خود به خود بالا دارد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir