روغن توتال ناتریا Total Nateria X 405

روغن توتال ناتریا Total Nateria X 405
روغن توتال ناتریا Total Nateria X 405 گزینه ای مناسب جهت روانکاری اجزا موتورهای گازسوز می باشد که در نیروگاه های تولید انرژی (برق) به کار می روند. روغن توتال ناتریا  Total Nateria X 405 از روغن پایه پالایش شده با پس مانده بسیار کم کربن و مجموعه ای از افزودنی های کاهنده خاکستر با هدف دستیابی به عملکرد بهینه ساخته شده است. روغن توتال ناتریا مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون دارد و در نتیجه عمر کاری طولانی خواهد داشت.
ادامه مطلب

روغن توتال ناتریا Total Nateria V 40

روغن توتال ناتریا Total Nateria V 40
روغن توتال ناتریا Total Nateria V 40 گزینه ای مناسب جهت روانکاری اجزا موتورهای گازسوز می باشد که در نیروگاه های تولید انرژی (برق) به کار می روند. روغن توتال ناتریا  Total Nateria V 40 از روغن پایه پالایش شده با پس مانده بسیار کم کربن و مجموعه ای از افزودنی های کاهنده خاکستر با هدف دستیابی به عملکرد بهینه ساخته شده است. روغن توتال ناتریا مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون دارد و در نتیجه عمر کاری طولانی خواهد داشت.
ادامه مطلب

روغن توتال ناتریا Total Nateria MX 40

روغن توتال ناتریا Total Nateria MX 40
روغن توتال ناتریا Total Nateria MX 40 گزینه ای مناسب جهت روانکاری اجزا موتورهای گازسوز می باشد که در نیروگاه های تولید انرژی (برق) به کار می روند. روغن توتال ناتریا  Total Nateria MX 40 از روغن پایه پالایش شده با پس مانده بسیار کم کربن و مجموعه ای از افزودنی های کاهنده خاکستر با هدف دستیابی به عملکرد بهینه ساخته شده است. روغن توتال ناتریا مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون دارد و در نتیجه عمر کاری طولانی خواهد داشت.
ادامه مطلب

روغن توتال ناتریا Total Nateria MP 40

روغن توتال ناتریا Total Nateria MP 40
روغن توتال ناتریا Total Nateria MP 40 گزینه ای مناسب جهت روانکاری اجزا موتورهای گازسوز می باشد که در نیروگاه های تولید انرژی (برق) به کار می روند. روغن توتال ناتریا  Total Nateria MP 40 از روغن پایه پالایش شده با پس مانده بسیار کم کربن و مجموعه ای از افزودنی های کاهنده خاکستر با هدف دستیابی به عملکرد بهینه ساخته شده است. روغن توتال ناتریا مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون دارد و در نتیجه عمر کاری طولانی خواهد داشت.
ادامه مطلب

روغن توتال ناتریا Total Nateria MJ 40

روغن توتال ناتریا Total Nateria MJ 40
روغن توتال ناتریا Total Nateria MJ 40 گزینه ای مناسب جهت روانکاری اجزا موتورهای گازسوز می باشد که در نیروگاه های تولید انرژی (برق) به کار می روند. روغن توتال ناتریا  Total Nateria MJ 40 از روغن پایه پالایش شده با پس مانده بسیار کم کربن و مجموعه ای از افزودنی های کاهنده خاکستر با هدف دستیابی به عملکرد بهینه ساخته شده است. روغن توتال ناتریا مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون دارد و در نتیجه عمر کاری طولانی خواهد داشت.
ادامه مطلب

روغن توتال ناتریا Total Nateria MH 40

روغن توتال ناتریا Total Nateria MH 40
روغن توتال ناتریا Total Nateria MH 40 گزینه ای مناسب جهت روانکاری اجزا موتورهای گازسوز می باشد که در نیروگاه های تولید انرژی (برق) به کار می روند. روغن توتال ناتریا  Total Nateria MH 40از روغن پایه پالایش شده با پس مانده بسیار کم کربن و مجموعه ای از افزودنی های کاهنده خاکستر با هدف دستیابی به عملکرد بهینه ساخته شده است. روغن توتال ناتریا مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون دارد و در نتیجه عمر کاری طولانی خواهد داشت.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir