روغن توتال پرسلیا Total Preslia GT 46

روغن توتال پرسلیا Total Preslia GT 46
روغن توتال پرسلیا Total Preslia GT 46 به طور خاص برای روانکاری توربین های گاز و سیکل ترکیبی طراحی شده است. روغن توتال پرسلیا Total Preslia GT 46 پایداری حرارتی بسیار بالایی دارد و در نتیجه  تشکیل رسوبات کمی را به همراه دارد. از این روی، توتال پرسلیا جی تی برای روانکاری توربین هایی که تحت تنش های حرارتی زیاد هستند مناسب می باشد. ویژگی های عالی ضد سایش و فشار شدید امکان استفاده این روغن در توربین های دارای جعبه دنده بسیار بارگیری شده را می دهد.
ادامه مطلب

روغن توتال پرسلیا Total Preslia GT 32

روغن توتال پرسلیا Total Preslia GT 32
روغن توتال پرسلیا Total Preslia GT 32 به طور خاص برای روانکاری توربین های گاز و سیکل ترکیبی طراحی شده است. روغن توتال پرسلیا Total Preslia GT 32 پایداری حرارتی بسیار بالایی دارد و در نتیجه  تشکیل رسوبات کمی را به همراه دارد. از این روی، توتال پرسلیا جی تی برای روانکاری توربین هایی که تحت تنش های حرارتی زیاد هستند مناسب می باشد. ویژگی های عالی ضد سایش و فشار شدید امکان استفاده این روغن در توربین های دارای جعبه دنده بسیار بارگیری شده را می دهد.
ادامه مطلب

روغن توتال پرسلیا Total Preslia 100

روغن توتال پرسلیا Total Preslia 100
روغن توتال پرسلیا Total Preslia 100 به طور خاص برای روغن کاری توربین های هیدرولیکی، بخار یا گاز طراحی شده اند. همچنین می توان از آن در کمپرسورهای گریز از مرکز یا توربوشارژرها استفاده کرد. روغن توتال پرسلیا Total Preslia 100 از روغن پایه مینرال (معدنی) تهیه می شود و عملکرد عالی جداسازی روغن از آب و هوا دارد. توتال پرسلیا خاصیت ضد سایش بالایی دارد که اجازه روانکاری مناسب جعبه دنده های توربین را می دهد.
ادامه مطلب

روغن توتال پرسلیا Total Preslia 68

روغن توتال پرسلیا Total Preslia 68
روغن توتال پرسلیا Total Preslia 68 به طور خاص برای روغن کاری توربین های هیدرولیکی، بخار یا گاز طراحی شده اند. همچنین می توان از آن در کمپرسورهای گریز از مرکز یا توربوشارژرها استفاده کرد. روغن توتال پرسلیا Total Preslia 68 از روغن پایه مینرال (معدنی) تهیه می شود و عملکرد عالی جداسازی روغن از آب و هوا دارد. توتال پرسلیا خاصیت ضد سایش بالایی دارد که اجازه روانکاری مناسب جعبه دنده های توربین را می دهد.
ادامه مطلب

روغن توتال پرسلیا Total Preslia 32

روغن توتال پرسلیا Total Preslia 32
روغن توتال پرسلیا Total Preslia 32 به طور خاص برای روغن کاری توربین های هیدرولیکی، بخار یا گاز طراحی شده اند. همچنین می توان از آن در کمپرسورهای گریز از مرکز یا توربوشارژرها استفاده کرد. روغن توتال پرسلیا Total Preslia 32 از روغن پایه مینرال (معدنی) تهیه می شود و عملکرد عالی جداسازی روغن از آب و هوا دارد. توتال پرسلیا خاصیت ضد سایش بالایی دارد که اجازه روانکاری مناسب جعبه دنده های توربین را می دهد.
ادامه مطلب

روغن توتال پرسلیا Total Preslia 46

روغن توتال پرسلیا Total Preslia 46
روغن توتال پرسلیا Total Preslia 46 به طور خاص برای روغن کاری توربین های هیدرولیکی، بخار یا گاز طراحی شده اند. همچنین می توان از آن در کمپرسورهای گریز از مرکز یا توربوشارژرها استفاده کرد. روغن توتال پرسلیا Total Preslia 46 از روغن پایه مینرال (معدنی) تهیه می شود و عملکرد عالی جداسازی روغن از آب و هوا دارد. توتال پرسلیا خاصیت ضد سایش بالایی دارد که اجازه روانکاری مناسب جعبه دنده های توربین را می دهد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir