گریس شل گدوس Shell Gadus S2 V220AD

گریس شل گدوس Shell Gadus S2 V220AD یک گریس صنعتی چندمنظوره است که از سفت کننده صابون لیتیوم به همراه افزودنی های ضد سایش، ضد فرسایش و ضد اکسیداسیون تشکیل شده است. کاربرد اصلی گریس شل گدوس Shell Gadus S2 V220AD در انواع یاتاقان ها است و عملکرد خوب خود را تا دماهای بالاتر از 130 درجه سانتی گراد نیز نشان داده است. گریس شل گدوس تحت شرایط نوسانات زیاد و ارتعاشات بسیار پایدار است.
ادامه مطلب

گریس شل گدوس Shell Gadus S5 V100

از ترکیب کردن روغن پایه سینتتیک و سفت کننده لیتیوم کمپلکس، گریس شل گدوس Shell Gadus S5 V100 توسط شرکت شل به بازار معرفی شده است که خواص فشارپذیری و ضد سایش عالی دارد. با ارائه خواص ضد اصطکاک مناسب، گریس شل گدوس Shell Gadus S5 V100 برای یاتاقان های با سرعت بالا عملکرد خوبی داشته است و حتی در دماهای کاری پایین قابلیت استفاده در صنایع مختلف را دارا می باشد.
ادامه مطلب

گریس شل گدوس Shell Gadus S3 V460D

با دارا بودن سفت کننده لیتیوم کمپلکس، گریس شل گدوس Shell Gadus S3 V460D به عنوان یک گریس صنعتی چندمنظوره خواص ضد سایش، ضد فرسایش و ضد اکسیداسیون خوبی را ارائه می دهد. کاربرد اصلی گریس شل گدوس Shell Gadus S3 V460D در انواع یاتاقان ها مانند یاتاقان موتورهای الکتریکی است و عملکرد خوب خود را تا دماهای بالا نیز نشان داده است. این گریس شل گدوس نقطه ریزش بالایی دارد و عمر کاری زیادی در دماهای بالا دارد.
ادامه مطلب

گریس شل گدوس Shell Gadus S3 V220C

با دارا بودن سفت کننده لیتیوم کمپلکس، گریس شل گدوس Shell Gadus S3 V220C به عنوان یک گریس صنعتی چندمنظوره خواص ضد سایش، ضد فرسایش و ضد اکسیداسیون خوبی را ارائه می دهد. کاربرد اصلی گریس شل گدوس Shell Gadus S3 V220C در انواع یاتاقان ها مانند یاتاقان موتورهای الکتریکی است و عملکرد خوب خود را تا دماهای بالا نیز نشان داده است. این گریس شل گدوس نقطه ریزش بالایی دارد و عمر کاری زیادی در دماهای بالا دارد .
ادامه مطلب

گریس شل گدوس Shell Gadus S3 V100

با دارا بودن سفت کننده لیتیوم کمپلکس، گریس شل گدوس Shell Gadus S3 V100 به عنوان یک گریس صنعتی چندمنظوره خواص ضد سایش، ضد فرسایش و ضد اکسیداسیون خوبی را ارائه می دهد. کاربرد اصلی گریس شل گدوس Shell Gadus S3 V100 در انواع یاتاقان ها مانند یاتاقان موتورهای الکتریکی است و عملکرد خوب خود را تا دماهای بالا نیز نشان داده است. این گریس شل گدوس نقطه ریزش بالایی دارد و عمر کاری زیادی در دماهای بالا دارد .
ادامه مطلب

گریس شل گدوس Shell Gadus S2 V220

گریس شل گدوس Shell Gadus S2 V220 یک گریس صنعتی چندمنظوره است که از سفت کننده صابون لیتیوم به همراه افزودنی های ضد سایش، ضد فرسایش و ضد اکسیداسیون تشکیل شده است. کاربرد اصلی گریس شل گدوس Shell Gadus S2 V220 در انواع یاتاقان ها است و عملکرد خوب خود را تا دماهای بالاتر از 130 درجه سانتی گراد نیز نشان داده است. گریس شل گدوس تحت شرایط نوسانات زیاد و ارتعاشات بسیار پایدار است.
ادامه مطلب

گریس شل گدوس Shell Gadus S2 V100

گریس شل گدوس Shell Gadus S2 V100 یک گریس صنعتی چندمنظوره است که از سفت کننده صابون لیتیوم به همراه افزودنی های ضد سایش، ضد فرسایش و ضد اکسیداسیون تشکیل شده است. کاربرد اصلی گریس شل گدوس Shell Gadus S2 V100 در انواع یاتاقان ها است و عملکرد خوب خود را تا دماهای بالاتر از 130 درجه سانتی گراد نیز نشان داده است. گریس شل گدوس تحت شرایط نوسانات زیاد و ارتعاشات بسیار پایدار است.
ادامه مطلب

​محصولات