روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 100

روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 100
روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 100 یک روغن کمپرسور پایه معدنی است که حاوی افزودنی های فشار بالا (EP) می باشد. فرمولبندی پیشرفته این روغن باعث می شود تا خواص ضدسایش، ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون عالی را ارائه دهد. این روغن کمپرسور عمر کارکرد طولانی دارد و در شرایط فشار بالا به خوبی عمل روانکاری را انجام می دهد و کاربرد اصلی آن در کمپرسورهای رفت و برگشتی و گریز از مرکز می باشد.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 68

روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 68
روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 68 یک روغن کمپرسور پایه معدنی است که حاوی افزودنی های فشار بالا (EP) می باشد. فرمولبندی پیشرفته این روغن باعث می شود تا خواص ضدسایش، ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون عالی را ارائه دهد. این روغن کمپرسور عمر کارکرد طولانی دارد و در شرایط فشار بالا به خوبی عمل روانکاری را انجام می دهد و کاربرد اصلی آن در کمپرسورهای رفت و برگشتی و گریز از مرکز می باشد.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 46

روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 46
روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 46 یک روغن کمپرسور پایه معدنی است که حاوی افزودنی های فشار بالا (EP) می باشد. فرمولبندی پیشرفته این روغن باعث می شود تا خواص ضدسایش، ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون عالی را ارائه دهد. این روغن کمپرسور عمر کارکرد طولانی دارد و در شرایط فشار بالا به خوبی عمل روانکاری را انجام می دهد و کاربرد اصلی آن در کمپرسورهای رفت و برگشتی و گریز از مرکز می باشد.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 32

روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 32
روغن کمپرسور تگزاکو Texaco Compressor EP VDL 32 یک روغن کمپرسور پایه معدنی است که حاوی افزودنی های فشار بالا (EP) می باشد. فرمولبندی پیشرفته این روغن باعث می شود تا خواص ضدسایش، ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون عالی را ارائه دهد. این روغن کمپرسور عمر کارکرد طولانی دارد و در شرایط فشار بالا به خوبی عمل روانکاری را انجام می دهد و کاربرد اصلی آن در کمپرسورهای رفت و برگشتی و گریز از مرکز می باشد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir