روغن شل توربو Shell Turbo CC 32

روغن شل توربو Shell Turbo CC 32
با دارا بودن مقاومت عالی در برابر تشکیل رسوب، عملکرد ضد سایش بهبود یافته، مقاومت بالا در برابر کف کردن و آزاد سازی سریع هوا، روغن شل توربو Shell Turbo CC 32 روغنی است که با قابلیت اطمینان بالا برای توربین های سیکل ترکیبی طراحی شده است. با در نظر گرفتن عمر طولانی روغن و بهره وری سیستم، روغن توربین شل توربو Shell Turbo CC 32 الزامات روغن مورد نیاز برای توربین گاز و بخار را فراهم می آورد.
ادامه مطلب

روغن شل توربو Shell Turbo GT 32

روغن شل توربو Shell Turbo GT 32
روغن مخصوص توربین های گاز از برند شل Shell با نام روغن شل توربو Shell Turbo GT 32 شناخته می شود که برای سخت ترین شرایط کاری توربین طراحی شده است. روغن توربین شل توربو Shell Turbo GT 32 با داشتن پایداری حرارتی بالا و کاهش میزان رسوبات در یاتاقان ها باعث افزایش عملکرد توربین گاز شده و هزینه های نگهداری را کاهش می دهد. همچنین خواص جداسازی هوا عالی و خواص ضد کف خوب در روغن شل توربو جی تی گنجانده شده است.
ادامه مطلب

روغن شل توربو Shell Turbo T 100 

روغن شل توربو Shell Turbo T 100 
روغن شل توربو Shell Turbo T 100 روغن توربین بخار و گاز صنعتی با کیفیت بالا است. روغن شل توربو Shell Turbo T 100 برای ارائه عملکرد بهتر در پاسخگویی به تقاضای مدرن ترین سیستم های توربین بخار و توربین های گازی سبک، که به عملکرد ضد سایش پیشرفته برای گیربکس نیاز ندارند ، توسعه یافته است. Shell Turbo Oil T یا شل توربو تی از روغنهای پایه تصفیه شده با کیفیت بالا و ترکیبی از مواد افزودنی بدون روی فرموله شده است که ثبات اکسیداتیو عالی ، محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، کف کم و قابلیت تخریب پذیری عالی را ایجاد می کند.
ادامه مطلب

روغن شل توربو Shell Turbo T 68

روغن شل توربو Shell Turbo T 68
روغن شل توربو Shell Turbo T 68 روغن توربین بخار و گاز صنعتی با کیفیت بالا است. روغن شل توربو Shell Turbo T 68 برای ارائه عملکرد بهتر در پاسخگویی به تقاضای مدرن ترین سیستم های توربین بخار و توربین های گازی سبک، که به عملکرد ضد سایش پیشرفته برای گیربکس نیاز ندارند ، توسعه یافته است. Shell Turbo Oil T یا شل توربو تی از روغنهای پایه تصفیه شده با کیفیت بالا و ترکیبی از مواد افزودنی بدون روی فرموله شده است که ثبات اکسیداتیو عالی ، محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، کف کم و قابلیت تخریب پذیری عالی را ایجاد می کند.
ادامه مطلب

روغن شل توربو Shell Turbo CC 46

روغن شل توربو Shell Turbo CC 46
با دارا بودن مقاومت عالی در برابر تشکیل رسوب، عملکرد ضد سایش بهبود یافته، مقاومت بالا در برابر کف کردن و آزاد سازی سریع هوا، روغن شل توربو Shell Turbo CC 46 روغنی است که با قابلیت اطمینان بالا برای توربین های سیکل ترکیبی طراحی شده است. با در نظر گرفتن عمر طولانی روغن و بهره وری سیستم، روغن توربین شل توربو Shell Turbo CC 46 الزامات روغن مورد نیاز برای توربین گاز و بخار را فراهم می آورد.
ادامه مطلب

روغن شل توربو Shell Turbo GT 46

روغن شل توربو Shell Turbo GT 46
روغن مخصوص توربین های گاز از برند شل Shell با نام روغن شل توربو Shell Turbo GT 46 شناخته می شود که برای سخت ترین شرایط کاری توربین طراحی شده است. روغن توربین شل توربو Shell Turbo GT 46 با داشتن پایداری حرارتی بالا و کاهش میزان رسوبات در یاتاقان ها باعث افزایش عملکرد توربین گاز شده و هزینه های نگهداری را کاهش می دهد. همچنین خواص جداسازی هوا عالی و خواص ضد کف خوب در روغن شل توربو جی تی گنجانده شده است.
ادامه مطلب

روغن شل توربو Shell Turbo T 46

روغن شل توربو Shell Turbo T 46
روغن شل توربو Shell Turbo T 46 روغن توربین بخار و گاز صنعتی با کیفیت بالا است. روغن شل توربو Shell Turbo T 46 برای ارائه عملکرد بهتر در پاسخگویی به تقاضای مدرن ترین سیستم های توربین بخار و توربین های گازی سبک، که به عملکرد ضد سایش پیشرفته برای گیربکس نیاز ندارند ، توسعه یافته است. Shell Turbo Oil T یا شل توربو تی از روغنهای پایه تصفیه شده با کیفیت بالا و ترکیبی از مواد افزودنی بدون روی فرموله شده است که ثبات اکسیداتیو عالی ، محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، کف کم و قابلیت تخریب پذیری عالی را ایجاد می کند.
ادامه مطلب

روغن شل توربو Shell Turbo T 32

روغن شل توربو Shell Turbo T 32
روغن شل توربو Shell Turbo T 32 روغن توربین بخار و گاز صنعتی با کیفیت بالا است. روغن شل توربو Shell Turbo T 32 Oils T برای ارائه عملکرد بهتر در پاسخگویی به تقاضای مدرن ترین سیستم های توربین بخار و توربین های گازی سبک، که به عملکرد ضد سایش پیشرفته برای گیربکس نیاز ندارند ، توسعه یافته است. Shell Turbo Oil T یا شل توربو تی از روغنهای پایه تصفیه شده با کیفیت بالا و ترکیبی از مواد افزودنی بدون روی فرموله شده است که ثبات اکسیداتیو عالی ، محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، کف کم و قابلیت تخریب پذیری عالی را ایجاد می کند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir