گریس موبیل تمپ Mobiltemp SHC 100

گریس موبیل تمپ Mobiltemp SHC 100
گریس موبیل تمپ Mobiltemp SHC 100 محصولی با پایه رس است که برای روانکاری یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک با سرعت کم و دمای بالا یا در شرایط نوسانی از دمای محیط تا دمای بالا کار می کند. در این گریس از غلیظ کننده رس استفاده می شود که برخلاف غلیظ کننده های صابون سنتی، در دمای بالا نرم نمی شود. این گریس بر پایه روغن معدنی با کیفیت بالا و ویسکوزیته بالا تهیه شده است. گریس های سری موبیل تمپ به ویژه برای کاربردهای دمای بالا مناسب هستند و در برابر آلودگی آب یا بخار بسیار مقاوم هستند.
ادامه مطلب

گریس موبیل تمپ Mobiltemp SHC 32

گریس موبیل تمپ Mobiltemp SHC 32
گریس موبیل تمپ Mobiltemp SHC 32 محصولی با پایه رس است که برای روانکاری یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک با سرعت کم و دمای بالا یا در شرایط نوسانی از دمای محیط تا دمای بالا کار می کند. در این گریس از غلیظ کننده رس استفاده می شود که برخلاف غلیظ کننده های صابون سنتی، در دمای بالا نرم نمی شود. این گریس بر پایه روغن معدنی با کیفیت بالا و ویسکوزیته بالا تهیه شده است. گریس های سری موبیل تمپ به ویژه برای کاربردهای دمای بالا مناسب هستند و در برابر آلودگی آب یا بخار بسیار مقاوم هستند.
ادامه مطلب

گریس موبیل تمپ Mobiltemp 78

گریس موبیل تمپ Mobiltemp 78
گریس موبیل تمپ Mobiltemp 78 محصولی با پایه رس است که برای روانکاری یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک با سرعت کم و دمای بالا یا در شرایط نوسانی از دمای محیط تا دمای بالا کار می کند. در این گریس از غلیظ کننده رس استفاده می شود که برخلاف غلیظ کننده های صابون سنتی، در دمای بالا نرم نمی شود. این گریس بر پایه روغن معدنی با کیفیت بالا و ویسکوزیته بالا تهیه شده است. گریس های سری موبیل تمپ به ویژه برای کاربردهای دمای بالا مناسب هستند و در برابر آلودگی آب یا بخار بسیار مقاوم هستند.
ادامه مطلب

گریس موبیل تمپ Mobiltemp 2

گریس موبیل تمپ Mobiltemp 2
گریس موبیل تمپ Mobiltemp 2 محصولی با پایه رس است که برای روانکاری یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک با سرعت کم و دمای بالا یا در شرایط نوسانی از دمای محیط تا دمای بالا کار می کند. در این گریس از غلیظ کننده رس استفاده می شود که برخلاف غلیظ کننده های صابون سنتی، در دمای بالا نرم نمی شود. این گریس بر پایه روغن معدنی با کیفیت بالا و ویسکوزیته بالا تهیه شده است. گریس های سری موبیل تمپ به ویژه برای کاربردهای دمای بالا مناسب هستند و در برابر آلودگی آب یا بخار بسیار مقاوم هستند.
ادامه مطلب

گریس موبیل تمپ Mobiltemp 1

گریس موبیل تمپ Mobiltemp 1
گریس موبیل تمپ Mobiltemp 1 محصولی با پایه رس است که برای روانکاری یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک با سرعت کم و دمای بالا یا در شرایط نوسانی از دمای محیط تا دمای بالا کار می کند. در این گریس از غلیظ کننده رس استفاده می شود که برخلاف غلیظ کننده های صابون سنتی، در دمای بالا نرم نمی شود. این گریس بر پایه روغن معدنی با کیفیت بالا و ویسکوزیته بالا تهیه شده است. گریس های سری موبیل تمپ به ویژه برای کاربردهای دمای بالا مناسب هستند و در برابر آلودگی آب یا بخار بسیار مقاوم هستند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir