روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 611

روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 611
روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 611 یک روغن انتقال حرارت با کیفیت بالا است که از پایه روغن معدنی با کیفیت ساخته شده است. این روغن عملکرد فوق العاده ای را در تأسیسات گرمایش که در دمای بالا کار می کنند، ارائه می دهد. از ویژگی های روغن موبیل ترم می توان به نقطه ریزش پایین، سطح بالای ثبات حرارتی، گرانروی مناسب در کل دامنه دمای کاری و عملکرد خوب انتقال حرارت اشاره کرد.
ادامه مطلب

روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 610

روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 610
روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 610 یک روغن انتقال حرارت با کیفیت بالا است که از پایه روغن معدنی با کیفیت ساخته شده است. این روغن عملکرد فوق العاده ای را در تأسیسات گرمایش که در دمای بالا کار می کنند، ارائه می دهد. از ویژگی های روغن موبیل ترم می توان به نقطه ریزش پایین، سطح بالای ثبات حرارتی، گرانروی مناسب در کل دامنه دمای کاری و عملکرد خوب انتقال حرارت اشاره کرد.
ادامه مطلب

روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 605

روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 605
روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 605 یک روغن انتقال حرارت با کیفیت بالا است که از پایه روغن معدنی با کیفیت ساخته شده است. این روغن عملکرد فوق العاده ای را در تأسیسات گرمایش که در دمای بالا کار می کنند، ارائه می دهد. از ویژگی های روغن موبیل ترم می توان به نقطه ریزش پایین، سطح بالای ثبات حرارتی، گرانروی مناسب در کل دامنه دمای کاری و عملکرد خوب انتقال حرارت اشاره کرد.
ادامه مطلب

روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 603

روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 603
روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 603 یک روغن انتقال حرارت با کیفیت بالا است که از پایه روغن معدنی با کیفیت ساخته شده است. این روغن عملکرد فوق العاده ای را در تأسیسات گرمایش که در دمای بالا کار می کنند، ارائه می دهد. از ویژگی های روغن موبیل ترم می توان به نقطه ریزش پایین، سطح بالای ثبات حرارتی، گرانروی مناسب در کل دامنه دمای کاری و عملکرد خوب انتقال حرارت اشاره کرد.
ادامه مطلب

روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 594

روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 594
روغن انتقال حرارت موبیل ترم Mobiltherm 594 یک روغن انتقال حرارت با کیفیت بالا است که از پایه روغن معدنی با کیفیت ساخته شده است. این روغن عملکرد فوق العاده ای را در تأسیسات گرمایش که در دمای بالا کار می کنند، ارائه می دهد. از ویژگی های روغن موبیل ترم می توان به نقطه ریزش پایین، سطح بالای ثبات حرارتی، گرانروی مناسب در کل دامنه دمای کاری و عملکرد خوب انتقال حرارت اشاره کرد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir