گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 500 Plus

گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 500 Plus
گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 500 Plus یک گریس روانکار است که بر پایه صابون آلومینیوم کمپلکس تهیه شده و حاوی روان کننده جامد (گرافیت نرم) می باشد. گریس گراف لوسکون برای فشارهای بالا مناسب است، دارای خواص ضد خوردگی است و فاقد مواد اولیه حاوی قیر، حلال ها ، فلزات سنگین، کلر یا مواد جامد است. این گریس برای روانکاری چرخ دنده ها در صنایع معدن، سیمان، آهک، گچ و صنایع شیمیایی استفاده می شود.
ادامه مطلب

گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 00 LT

گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 00 LT
گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 00 LT یک گریس روانکار است که بر پایه صابون آلومینیوم کمپلکس تهیه شده و حاوی روان کننده جامد (گرافیت نرم) می باشد. گریس گراف لوسکون برای فشارهای بالا مناسب است، دارای خواص ضد خوردگی است و فاقد مواد اولیه حاوی قیر، حلال ها ، فلزات سنگین، کلر یا مواد جامد است. این گریس برای روانکاری چرخ دنده ها در صنایع معدن، سیمان، آهک، گچ و صنایع شیمیایی استفاده می شود.
ادامه مطلب

گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 2000 Ultra

گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 2000 Ultra
گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 2000 Ultra یک گریس روانکار است که بر پایه صابون آلومینیوم کمپلکس تهیه شده و حاوی روان کننده جامد (گرافیت نرم) می باشد. گریس گراف لوسکون برای فشارهای بالا مناسب است، دارای خواص ضد خوردگی است و فاقد مواد اولیه حاوی قیر، حلال ها ، فلزات سنگین، کلر یا مواد جامد است. این گریس برای روانکاری چرخ دنده ها در صنایع معدن، سیمان، آهک، گچ و صنایع شیمیایی استفاده می شود.
ادامه مطلب

گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 1000 Ultra

گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 1000 Ultra
گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon C-SG 1000 Ultra یک گریس روانکار است که بر پایه صابون آلومینیوم کمپلکس تهیه شده و حاوی روان کننده جامد (گرافیت نرم) می باشد. گریس گراف لوسکون برای فشارهای بالا مناسب است، دارای خواص ضد خوردگی است و فاقد مواد اولیه حاوی قیر، حلال ها ، فلزات سنگین، کلر یا مواد جامد است. این گریس برای روانکاری چرخ دنده ها در صنایع معدن، سیمان، آهک، گچ و صنایع شیمیایی استفاده می شود.
ادامه مطلب

گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon B-SG 00 Ultra

گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon B-SG 00 Ultra
گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon B-SG 00 Ultra یک گریس روانکار است که بر پایه صابون آلومینیوم کمپلکس تهیه شده و حاوی روان کننده جامد (گرافیت نرم) می باشد. گریس گراف لوسکون برای فشارهای بالا مناسب است، دارای خواص ضد خوردگی است و فاقد مواد اولیه حاوی قیر، حلال ها ، فلزات سنگین، کلر یا مواد جامد است. این گریس برای روانکاری چرخ دنده ها در صنایع معدن، سیمان، آهک، گچ و صنایع شیمیایی استفاده می شود.
ادامه مطلب

گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon A-G 1 Ultra

گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon A-G 1 Ultra
گریس کلوبر گراف لوسکون Klüber Grafloscon A-G 1 Ultra یک گریس روانکار است که بر پایه صابون آلومینیوم کمپلکس تهیه شده و حاوی روان کننده جامد (گرافیت نرم) می باشد. گریس گراف لوسکون برای فشارهای بالا مناسب است، دارای خواص ضد خوردگی است و فاقد مواد اولیه حاوی قیر، حلال ها ، فلزات سنگین، کلر یا مواد جامد است. این گریس برای روانکاری چرخ دنده ها در صنایع معدن، سیمان، آهک، گچ و صنایع شیمیایی استفاده می شود.
ادامه مطلب

گریس کلوبر ایزوفلکس Klüber Isoflex PDL 300 A

گریس کلوبر ایزوفلکس Klüber Isoflex PDL 300 A
گریس کلوبر ایزوفلکس Klüber Isoflex PDL 300 A برای روانکاری یاتاقان های غلتکی که در دمای پایین کار می کنند به کار می رود. گریس کلوبر ایزوفلکس بر پایه صابون لیتیوم تولیده می شود و به دلیل بافت و قوام متعادل خود گشتاورهای کم شروع را به طور یکنواخت تضمین می کند. این گریس تا دمای 70- درجه سانتی گراد نیز به خوبی عمل روانکاری را انجام می دهد.
ادامه مطلب

گریس کلوبر ایزوفلکس Klüber Isoflex NBU 15

گریس کلوبر ایزوفلکس Klüber Isoflex NBU 15
گریس کلوبر ایزوفلکس Klüber Isoflex NBU 15 گریس صنعتی بر پایه باریم کمپلکس می باشد که از ترکیب روغن پایه سینتتیک و پایه معدنی تولید می شود. کاربرد اصلی کلوبر ایزوفلکس در روانکاری یاتاقان های مورد استفاده در ماشین ابزار و ماشین های نساجی است. این گریس ظرفیت جذب فشار بالایی دارد و خواص ضدسایش عالی ارائه می دهد.
ادامه مطلب

گریس کلوبرفود Klüberfood NH1 94-6000

گریس کلوبرفود Klüberfood NH1 94-6000
گریس کلوبرفود Klüberfood NH1 94-6000 یک گریس مناسب صنایع غذایی و دارویی است که از روغن پایه سینتتیک به همراه سفت کننده کلسیوم کمپلکس تولید می شود. این گریس قابلیت پمپاژ خوبی در سیستم های روانکاری مرکزی دارد و همچنین محافظت خوبی در برابر سایش و خوردگی ارائه می دهد. مشخصات دما پایین خوب گریس کلوبرفود امکان استفاده از آن را در محیط های سرمایشی فراهم می کند.
ادامه مطلب

گریس کلوبرفود Klüberfood NH1 94-301

گریس کلوبرفود Klüberfood NH1 94-301
گریس کلوبرفود Klüberfood NH1 94-301 یک گریس مناسب صنایع غذایی و دارویی است که از روغن پایه سینتتیک به همراه سفت کننده کلسیوم کمپلکس تولید می شود. این گریس قابلیت پمپاژ خوبی در سیستم های روانکاری مرکزی دارد و همچنین محافظت خوبی در برابر سایش و خوردگی ارائه می دهد. مشخصات دما پایین خوب گریس کلوبرفود امکان استفاده از آن را در محیط های سرمایشی فراهم می کند.
ادامه مطلب

گریس کلوبر باریرتا Klüber Barrierta KM 192

گریس کلوبر باریرتا Klüber Barrierta KM 192
گریس کلوبر باریرتا Klüber Barrierta KM 192 یک گریس صنعتی حاوی روغن پایه سینتتیک می باشد که کارکرد عالی در دماهای بالا دارد. این گریس مقاومت بسیار خوبی در برابر دمای بالا و محیط کاری سخت دارد و در عین حال سازگاری با پلاستیک ها و الاستومرها دارد. از کاربردهای این گریس سفید رنگ می توان روانکاری یاتاقان ها تحت دمای بالا، شیرآلات و همچنین اجزای پنوماتیک را اشاره کرد.
ادامه مطلب

گریس کلوبر باریرتا  Klüber Barrierta L 55/2

گریس کلوبر باریرتا  Klüber Barrierta L 55/2
گریس کلوبر باریرتا  Klüber Barrierta L 55/2 یک گریس صنعتی حاوی روغن پایه سینتتیک می باشد که کارکرد عالی در دماهای بالا دارد. این گریس مقاومت بسیار خوبی در برابر دمای بالا و محیط کاری سخت دارد و در عین حال سازگاری با پلاستیک ها و الاستومرها دارد. از کاربردهای این گریس سفید رنگ می توان روانکاری یاتاقان ها تحت دمای بالا، شیرآلات و همچنین اجزای پنوماتیک را اشاره کرد.
ادامه مطلب

گریس کلوبر باریرتا  Klüber Barrierta L 55/1

گریس کلوبر باریرتا  Klüber Barrierta L 55/1
گریس کلوبر باریرتا  Klüber Barrierta L 55/1 یک گریس صنعتی حاوی روغن پایه سینتتیک می باشد که کارکرد عالی در دماهای بالا دارد. این گریس مقاومت بسیار خوبی در برابر دمای بالا و محیط کاری سخت دارد و در عین حال سازگاری با پلاستیک ها و الاستومرها دارد. از کاربردهای این گریس سفید رنگ می توان روانکاری یاتاقان ها تحت دمای بالا، شیرآلات و همچنین اجزای پنوماتیک را اشاره کرد.
ادامه مطلب

گریس کلوبر باریرتا  Klüber Barrierta L 55/0

گریس کلوبر باریرتا  Klüber Barrierta L 55/0
گریس کلوبر باریرتا  Klüber Barrierta L 55/0 یک گریس صنعتی حاوی روغن پایه سینتتیک می باشد که کارکرد عالی در دماهای بالا دارد. این گریس مقاومت بسیار خوبی در برابر دمای بالا و محیط کاری سخت دارد و در عین حال سازگاری با پلاستیک ها و الاستومرها دارد. از کاربردهای این گریس سفید رنگ می توان روانکاری یاتاقان ها تحت دمای بالا، شیرآلات و همچنین اجزای پنوماتیک را اشاره کرد.
ادامه مطلب

روغن نساجی کلوبر Klüber Silvertex W 68

روغن نساجی کلوبر Klüber Silvertex W 68
روغن نساجی کلوبر Klüber Silvertex W 68 یک روغن زیست تخریب پذیر پایه معدنی است که کاربرد اصلی آن در صنایع نساجی و بافندگی می باشد. عمر طولانی تجهیزات به دلیل اثر محافظت در برابر سایش این روغن تضمین می شود. روغن کلوبر سیلورتکس سوزن، سینکر، کوپلینگ، میل سوزن، و سیلندر را در ماشین های بافندگی روانکاری می کند. این روغن با پلاستیک ها نیز سازگار می باشد.
ادامه مطلب

روغن نساجی کلوبر Klüber Silvertex W 46

روغن نساجی کلوبر Klüber Silvertex W 46
روغن نساجی کلوبر Klüber Silvertex W 46 یک روغن زیست تخریب پذیر پایه معدنی است که کاربرد اصلی آن در صنایع نساجی و بافندگی می باشد. عمر طولانی تجهیزات به دلیل اثر محافظت در برابر سایش این روغن تضمین می شود. روغن کلوبر سیلورتکس سوزن، سینکر، کوپلینگ، میل سوزن، و سیلندر را در ماشین های بافندگی روانکاری می کند. این روغن با پلاستیک ها نیز سازگار می باشد.
ادامه مطلب

روغن نساجی کلوبر Klüber Silvertex W 32

روغن نساجی کلوبر Klüber Silvertex W 32
روغن نساجی کلوبر Klüber Silvertex W 32 یک روغن زیست تخریب پذیر پایه معدنی است که کاربرد اصلی آن در صنایع نساجی و بافندگی می باشد. عمر طولانی تجهیزات به دلیل اثر محافظت در برابر سایش این روغن تضمین می شود. روغن کلوبر سیلورتکس سوزن، سینکر، کوپلینگ، میل سوزن، و سیلندر را در ماشین های بافندگی روانکاری می کند. این روغن با پلاستیک ها نیز سازگار می باشد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir