روغن انتقال حرارت گالف Gulf Therm 46

روغن انتقال حرارت گالف Gulf Therm 46
روغن انتقال حرارت گالف Gulf Therm 46 یک روغن انتقال حرارت با کیفیت برتر است که برای استفاده در سیستم های گرمایش غیرمستقیم بسته استفاده می شود. روغن گالف ترم از روغن پایه پالایش یافته فرموله می شود تا ثبات اکسیداسیون و مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی گرمایی را ارائه دهد. این روغن گرمای خاص و هدایت حرارتی ویژه ای دارد تا اتلاف گرما را سریعتر انجام دهد و توانایی جریان سریع آن در دمای پایین، گردش سریع هنگام راه اندازی و کاهش خطر گرم شدن بیش از حد موضعی را تضمین می کند. روغن گالف ترم از نظر حرارتی بسیار پایدار می باشد و قادر به ارائه عمر طولانی بدون افزایش ویسکوزیته یا تشکیل رسوب است.
ادامه مطلب

روغن انتقال حرارت گالف Gulf Therm 32

روغن انتقال حرارت گالف Gulf Therm 32
روغن انتقال حرارت گالف Gulf Therm 32 یک روغن انتقال حرارت با کیفیت برتر است که برای استفاده در سیستم های گرمایش غیرمستقیم بسته استفاده می شود. روغن گالف ترم از روغن پایه پالایش یافته فرموله می شود تا ثبات اکسیداسیون و مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی گرمایی را ارائه دهد. این روغن گرمای خاص و هدایت حرارتی ویژه ای دارد تا اتلاف گرما را سریعتر انجام دهد و توانایی جریان سریع آن در دمای پایین، گردش سریع هنگام راه اندازی و کاهش خطر گرم شدن بیش از حد موضعی را تضمین می کند. روغن گالف ترم از نظر حرارتی بسیار پایدار می باشد و قادر به ارائه عمر طولانی بدون افزایش ویسکوزیته یا تشکیل رسوب است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir