روغن دنده و یاتاقان گالف Gulf Senate 1000

روغن دنده و یاتاقان گالف Gulf Senate 1000
روغن دنده و یاتاقان گالف Gulf Senate 1000 یک روغن با کیفیت بالا، ویسکوزیته بالا حاوی ترکیبات چربی در نظر گرفته شده برای روانکاری یاتاقان های صنعتی سنگین، چرخ دنده های محصور با سرعت کم، چرخ دنده های پیچشی و سیلندرهای بخار است که در شرایط فشار بالا - دما بالا کار می کند. این روانکار از روغن پایه با کیفیت بالا تهیه شده و با مواد چرب ترکیب شده تا روانکاری موثری را در شرایط مرطوب موجود در سیلندرهای بخار و محافظت عالی در برابر سایش در یاتاقان ها و چرخ دنده های پیچشی ایجاد کند.
ادامه مطلب

روغن دنده و یاتاقان گالف Gulf Senate 680

روغن دنده و یاتاقان گالف Gulf Senate 680
روغن دنده و یاتاقان گالف Gulf Senate 680 یک روغن با کیفیت بالا، ویسکوزیته بالا حاوی ترکیبات چربی در نظر گرفته شده برای روانکاری یاتاقان های صنعتی سنگین، چرخ دنده های محصور با سرعت کم، چرخ دنده های پیچشی و سیلندرهای بخار است که در شرایط فشار بالا - دما بالا کار می کند. این روانکار از روغن پایه با کیفیت بالا تهیه شده و با مواد چرب ترکیب شده تا روانکاری موثری را در شرایط مرطوب موجود در سیلندرهای بخار و محافظت عالی در برابر سایش در یاتاقان ها و چرخ دنده های پیچشی ایجاد کند.
ادامه مطلب

روغن دنده و یاتاقان گالف Gulf Senate 460

روغن دنده و یاتاقان گالف Gulf Senate 460
روغن دنده و یاتاقان گالف Gulf Senate 460 یک روغن با کیفیت بالا، ویسکوزیته بالا حاوی ترکیبات چربی در نظر گرفته شده برای روانکاری یاتاقان های صنعتی سنگین، چرخ دنده های محصور با سرعت کم، چرخ دنده های پیچشی و سیلندرهای بخار است که در شرایط فشار بالا - دما بالا کار می کند. این روانکار از روغن پایه با کیفیت بالا تهیه شده و با مواد چرب ترکیب شده تا روانکاری موثری را در شرایط مرطوب موجود در سیلندرهای بخار و محافظت عالی در برابر سایش در یاتاقان ها و چرخ دنده های پیچشی ایجاد کند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir