روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 100

روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 100
روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 100 روغن کمپرسور برودتی نفتنیک با کارایی بالا است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای عمده کمپرسورهای برودتی طراحی شده است. روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 100 با روغن های پایه مینرال (معدنی)، برای محافظت عالی در برابر تخریب اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی و کف، فرموله شده است. این روغن به طور خاص برای سیستم های تبرید با استفاده از مبردهای غیر هیدروفلوروکربن مانندR-11 ، R-12 ، R-13B1 R-22 ، R-113 ، R-500 ، R-501 ، R-502 ، R-717  و غیره طراحی شده است.
ادامه مطلب

روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 68

روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 68
روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 68 روغن کمپرسور برودتی نفتنیک با کارایی بالا است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای عمده کمپرسورهای برودتی طراحی شده است. روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 68 با روغن های پایه مینرال (معدنی)، برای محافظت عالی در برابر تخریب اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی و کف، فرموله شده است. این روغن به طور خاص برای سیستم های تبرید با استفاده از مبردهای غیر هیدروفلوروکربن مانندR-11 ، R-12 ، R-13B1 R-22 ، R-113 ، R-500 ، R-501 ، R-502 ، R-717  و غیره طراحی شده است.
ادامه مطلب

روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 46

روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 46
روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 46 روغن کمپرسور برودتی نفتنیک با کارایی بالا است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای عمده کمپرسورهای برودتی طراحی شده است. روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 46 با روغن های پایه مینرال (معدنی)، برای محافظت عالی در برابر تخریب اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی و کف، فرموله شده است. این روغن به طور خاص برای سیستم های تبرید با استفاده از مبردهای غیر هیدروفلوروکربن مانندR-11 ، R-12 ، R-13B1 R-22 ، R-113 ، R-500 ، R-501 ، R-502 ، R-717  و غیره طراحی شده است.
ادامه مطلب

روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 32

روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 32
روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 32 روغن کمپرسور برودتی نفتنیک با کارایی بالا است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای عمده کمپرسورهای برودتی طراحی شده است. روغن گالف اسکیمو Gulf Eskimo 32 با روغن های پایه مینرال (معدنی)، برای محافظت عالی در برابر تخریب اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی و کف، فرموله شده است. این روغن به طور خاص برای سیستم های تبرید با استفاده از مبردهای غیر هیدروفلوروکربن مانندR-11 ، R-12 ، R-13B1 R-22 ، R-113 ، R-500 ، R-501 ، R-502 ، R-717  و غیره طراحی شده است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir