گریس موبیلیس Mobilith SHC 007

گریس موبیلیس Mobilith SHC 007
گریس موبیلیس Mobilith SHC 007 دارای شاخص گرانروی بالا بوده و در نتیجه عملکرد خوبی در دماهای بالا از خود نشان می دهد. گریس موبیلیس از روغن پایه سینتتیک به همراه صابون لیتیوم کمپلکس تهیه شده و پمپ پذیری خوبی حتی در دمای پایین دارد. این محصول پتانسیل صرفه جویی در انرژی را دارد و می تواند درجه حرارت عملکرد را در منطقه تحت بار یاتاقان ها کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس موبیلیس Mobilith SHC 221

گریس موبیلیس Mobilith SHC 221
گریس موبیلیس Mobilith SHC 221 دارای شاخص گرانروی بالا بوده و در نتیجه عملکرد خوبی در دماهای بالا از خود نشان می دهد. گریس موبیلیس از روغن پایه سینتتیک به همراه صابون لیتیوم کمپلکس تهیه شده و پمپ پذیری خوبی حتی در دمای پایین دارد. این محصول پتانسیل صرفه جویی در انرژی را دارد و می تواند درجه حرارت عملکرد را در منطقه تحت بار یاتاقان ها کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس موبیلیس Mobilith SHC 220

گریس موبیلیس Mobilith SHC 220
گریس موبیلیس Mobilith SHC 220 دارای شاخص گرانروی بالا بوده و در نتیجه عملکرد خوبی در دماهای بالا از خود نشان می دهد. گریس موبیلیس از روغن پایه سینتتیک به همراه صابون لیتیوم کمپلکس تهیه شده و پمپ پذیری خوبی حتی در دمای پایین دارد. این محصول پتانسیل صرفه جویی در انرژی را دارد و می تواند درجه حرارت عملکرد را در منطقه تحت بار یاتاقان ها کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس موبیلیس Mobilith SHC 100

گریس موبیلیس Mobilith SHC 100
گریس موبیلیس Mobilith SHC 100 دارای شاخص گرانروی بالا بوده و در نتیجه عملکرد خوبی در دماهای بالا از خود نشان می دهد. گریس موبیلیس از روغن پایه سینتتیک به همراه صابون لیتیوم کمپلکس تهیه شده و پمپ پذیری خوبی حتی در دمای پایین دارد. این محصول پتانسیل صرفه جویی در انرژی را دارد و می تواند درجه حرارت عملکرد را در منطقه تحت بار یاتاقان ها کاهش دهد.
ادامه مطلب

گریس موبیل Mobil SHC Grease 681 WT

گریس موبیل Mobil SHC Grease 681 WT
گریس موبیل Mobil SHC Grease 681 WT برای روانکاری توربین های باد تحت دماهای بسیار پایین به کار می رود. در تولید این گریس، یک روغن پایه سینتتیک با سفت کننده لیتیوم کمپلکس ترکیب شده است. این گریس قابلیت پمپاژ عالی در دمای پایین دارد و گشتاور شروع و راه اندازی بسیار کم را به همراه دارد. سفت کننده لیتیم کمپلکس به چسبندگی عالی، ثبات ساختاری و مقاومت در برابر آب گریس کمک می کند.
ادامه مطلب

گریس موبیل Mobil SHC Grease 461 WT

گریس موبیل Mobil SHC Grease 461 WT
گریس موبیل Mobil SHC Grease 461 WT برای روانکاری توربین های باد تحت دماهای بسیار پایین به کار می رود. در تولید این گریس، یک روغن پایه سینتتیک با سفت کننده لیتیوم کمپلکس ترکیب شده است. این گریس قابلیت پمپاژ عالی در دمای پایین دارد و گشتاور شروع و راه اندازی بسیار کم را به همراه دارد. سفت کننده لیتیم کمپلکس به چسبندگی عالی، ثبات ساختاری و مقاومت در برابر آب گریس کمک می کند.
ادامه مطلب

گریس موبیل Mobil SHC Grease 460 WT

گریس موبیل Mobil SHC Grease 460 WT
گریس موبیل Mobil SHC Grease 460 WT برای روانکاری توربین های باد تحت دماهای بسیار پایین به کار می رود. در تولید این گریس، یک روغن پایه سینتتیک با سفت کننده لیتیوم کمپلکس ترکیب شده است. این گریس قابلیت پمپاژ عالی در دمای پایین دارد و گشتاور شروع و راه اندازی بسیار کم را به همراه دارد. سفت کننده لیتیم کمپلکس به چسبندگی عالی، ثبات ساختاری و مقاومت در برابر آب گریس کمک می کند.
ادامه مطلب

گریس موبیلMobil SHC Grease 102 WT

گریس موبیلMobil SHC Grease 102 WT
گریس موبیلMobil SHC Grease 102 WT برای روانکاری توربین های باد تحت دماهای بسیار پایین به کار می رود. در تولید این گریس، یک روغن پایه سینتتیک با سفت کننده لیتیوم کمپلکس ترکیب شده است. این گریس قابلیت پمپاژ عالی در دمای پایین دارد و گشتاور شروع و راه اندازی بسیار کم را به همراه دارد. سفت کننده لیتیم کمپلکس به چسبندگی عالی، ثبات ساختاری و مقاومت در برابر آب گریس کمک می کند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir