روغن توربین موبیل Mobil DTE 846

روغن توربین موبیل Mobil DTE 846
روغن توربین موبیل Mobil DTE 846 یک روغن صنعتی با کاربرد در توربین های بخار، گاز و همچنین سیکل ترکیبی است که تحت شرایط کاری سخت قرار دارند. این محصول پیشرفته با کیفیت بالا برای مقاومت در برابر حرارت / اکسیداسیون همراه با مواد افزودنی مخصوصی که برای کنترل رسوب و عملکرد تمیز نگه داشتن توربین های گاز و همچنین تفکیک پذیری عالی از آب در توربین بخار ساخته شده است.
ادامه مطلب

روغن توربین موبیل Mobil DTE 832

روغن توربین موبیل Mobil DTE 832
روغن توربین موبیل Mobil DTE 832 یک روغن صنعتی با کاربرد در توربین های بخار، گاز و همچنین سیکل ترکیبی است که تحت شرایط کاری سخت قرار دارند. این محصول پیشرفته با کیفیت بالا برای مقاومت در برابر حرارت / اکسیداسیون همراه با مواد افزودنی مخصوصی که برای کنترل رسوب و عملکرد تمیز نگه داشتن توربین های گاز و همچنین تفکیک پذیری عالی از آب در توربین بخار ساخته شده است.
ادامه مطلب

روغن توربین موبیل Mobil DTE 768

روغن توربین موبیل Mobil DTE 768
روغن توربین موبیل Mobil DTE 768 روانکار توربین بدون فلز روی (Zinc-free) می باشد که به طور خاص برای استفاده در توربین های گاز و بخار طراحی شده است. این روغن حاوی افزودنی های ضدسایش، ضداکسیداسیون و ضدکف می باشد. ویژگی های عملکردی این محصول به معنای محافظت عالی از تجهیزات برای افزایش قابلیت اطمینان عملکرد توربین ، امکان کاهش زمان خرابی و افزایش عمر روغن است.
ادامه مطلب

روغن توربین موبیل Mobil DTE 746

روغن توربین موبیل Mobil DTE 746
روغن توربین موبیل Mobil DTE 746 روانکار توربین بدون فلز روی (Zinc-free) می باشد که به طور خاص برای استفاده در توربین های گاز و بخار طراحی شده است. این روغن حاوی افزودنی های ضدسایش، ضداکسیداسیون و ضدکف می باشد. ویژگی های عملکردی این محصول به معنای محافظت عالی از تجهیزات برای افزایش قابلیت اطمینان عملکرد توربین ، امکان کاهش زمان خرابی و افزایش عمر روغن است.
ادامه مطلب

روغن توربین موبیل Mobil DTE 732

روغن توربین موبیل Mobil DTE 732
روغن توربین موبیل Mobil DTE 732 روانکار توربین بدون فلز روی (Zinc-free) می باشد که به طور خاص برای استفاده در توربین های گاز و بخار طراحی شده است. این روغن حاوی افزودنی های ضدسایش، ضداکسیداسیون و ضدکف می باشد. ویژگی های عملکردی این محصول به معنای محافظت عالی از تجهیزات برای افزایش قابلیت اطمینان عملکرد توربین ، امکان کاهش زمان خرابی و افزایش عمر روغن است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir