روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis HVI 26

روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis HVI 26
با دارا بودن شاخص گرانروی بسیار بالا، روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis HVI 26 یک گزینه عالی برای روانکاری سیستم های هیدرولیک در بازه دمایی گسترده می باشد. چراکه بسیاری از این سیستم ها به تغییرات گرانروی روغن هیدرولیک حساس هستند، زیرا برای دقت هیدرولیکی به گرانروی یکنواخت بستگی دارند. این روغن مشخصات دمایی بهینه را در دمای زیر صفر از خود نشان می دهد و در برابر برش و از دست دادن ویسکوزیته مقاوم است به طوری که بازده سیستم حفظ می شود و نشت پمپ در دمای کار و فشار بالا به حداقل می رسد.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis HVI 13

روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis HVI 13
با دارا بودن شاخص گرانروی بسیار بالا، روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis HVI 13 یک گزینه عالی برای روانکاری سیستم های هیدرولیک در بازه دمایی گسترده می باشد. چراکه بسیاری از این سیستم ها به تغییرات گرانروی روغن هیدرولیک حساس هستند، زیرا برای دقت هیدرولیکی به گرانروی یکنواخت بستگی دارند. این روغن مشخصات دمایی بهینه را در دمای زیر صفر از خود نشان می دهد و در برابر برش و از دست دادن ویسکوزیته مقاوم است به طوری که بازده سیستم حفظ می شود و نشت پمپ در دمای کار و فشار بالا به حداقل می رسد.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis N 68

روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis N 68
روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis N 68 به عنوان یک روانکار سیستم هیدرولیکی با شاخص گرانروی بالا و خواص ضدسایش خوب مطرح است. این محصول دارای شاخص ویسکوزیته بالایی است که به ویژگی های عالی دما پایین و بالا کمک می کند و آن را به گزینه ای عالی برای تجهیزاتی تبدیل می کند که تحت دامنه وسیعی از دمای راه اندازی و کار قرار می گیرند. این روغن با پایداری برشی خوبی فرموله می شود و امکان استفاده طولانی مدت از آن برای محیط های با دما/ فشار بالا فراهم شده است.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis N 46

روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis N 46
روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis N 46 به عنوان یک روانکار سیستم هیدرولیکی با شاخص گرانروی بالا و خواص ضدسایش خوب مطرح است. این محصول دارای شاخص ویسکوزیته بالایی است که به ویژگی های عالی دما پایین و بالا کمک می کند و آن را به گزینه ای عالی برای تجهیزاتی تبدیل می کند که تحت دامنه وسیعی از دمای راه اندازی و کار قرار می گیرند. این روغن با پایداری برشی خوبی فرموله می شود و امکان استفاده طولانی مدت از آن برای محیط های با دما/ فشار بالا فراهم شده است.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis N 32

روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis N 32
روغن هیدرولیک موبیل یونیویس Mobil Univis N 32 به عنوان یک روانکار سیستم هیدرولیکی با شاخص گرانروی بالا و خواص ضدسایش خوب مطرح است. این محصول دارای شاخص ویسکوزیته بالایی است که به ویژگی های عالی دما پایین و بالا کمک می کند و آن را به گزینه ای عالی برای تجهیزاتی تبدیل می کند که تحت دامنه وسیعی از دمای راه اندازی و کار قرار می گیرند. این روغن با پایداری برشی خوبی فرموله می شود و امکان استفاده طولانی مدت از آن برای محیط های با دما/ فشار بالا فراهم شده است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir