روغن موبیلتاک Mobiltac 375 NC

روغن موبیلتاک Mobiltac 375 NC
روغن موبیلتاک Mobiltac 375 NC یک روغن دنده باز سنگین بدون سرب است. روغن موبیلتاک Mobiltac 375 NC حاوی یک حلال فرار غیر کلر است که سیالیت حین استفاده، حتی در دماهای پایین را تضمین می کند. پس از استفاده، رقیق کننده تبخیر می شود و روان کننده ها قوام انعطاف پذیر، چسبنده و با مقاومت بالا به دست می آورند که در طول سرویس آنها حفظ می شود. روغن دنده موبیلتاک با قدرت به دندانه های چرخ دنده و سایر اجزا ماشین می چسبد و یک فیلم پیوسته و ضد سایش را ایجاد می کند.
ادامه مطلب

روغن موبیلتاک Mobiltac 325 NC

روغن موبیلتاک Mobiltac 325 NC
روغن موبیلتاک Mobiltac 325 NC یک روغن دنده باز سنگین بدون سرب است. روغن موبیلتاک Mobiltac 325 NC حاوی یک حلال فرار غیر کلر است که سیالیت حین استفاده، حتی در دماهای پایین را تضمین می کند. پس از استفاده، رقیق کننده تبخیر می شود و روان کننده ها قوام انعطاف پذیر، چسبنده و با مقاومت بالا به دست می آورند که در طول سرویس آنها حفظ می شود. روغن دنده موبیلتاک با قدرت به دندانه های چرخ دنده و سایر اجزا ماشین می چسبد و یک فیلم پیوسته و ضد سایش را ایجاد می کند.
ادامه مطلب

روغن موبیلتاک Mobiltac 275 NC

روغن موبیلتاک Mobiltac 275 NC
روغن موبیلتاک Mobiltac 275 NC یک روغن دنده باز سنگین بدون سرب است. روغن موبیلتاک Mobiltac 275 NC حاوی یک حلال فرار غیر کلر است که سیالیت حین استفاده، حتی در دماهای پایین را تضمین می کند. پس از استفاده، رقیق کننده تبخیر می شود و روان کننده ها قوام انعطاف پذیر، چسبنده و با مقاومت بالا به دست می آورند که در طول سرویس آنها حفظ می شود. روغن دنده موبیلتاک با قدرت به دندانه های چرخ دنده و سایر اجزا ماشین می چسبد و یک فیلم پیوسته و ضد سایش را ایجاد می کند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir