شل کورنا Shell Corena S2 R 46

شل کورنا Shell Corena S2 R 46
روغن شل کورنا Shell Corena S2 R 46 یک روغن کمپرسور هوا است که کارکرد اصلی آن در کمپرسور های اسکرو است. روغن شل کورنا Shell Corena S2 R 46 برای شرایط فشار شدید مناسب است و تا دمای تخلیه 220 درجه عملکرد مناسبی را نشان می‌دهد. شل کورنا اس 2 آر سطوح فلزی داخلی را بخوبی از سایش و خوردگی محافظت می‌کند
ادامه مطلب

روغن شل کورنا Shell Corena S2 R 68

روغن شل کورنا Shell Corena S2 R 68
روغن شل کورنا Shell Corena S2 R 68 یک روغن کمپرسور هوا است که کارکرد اصلی آن در کمپرسور های اسکرو است. روغن شل کورنا Shell Corena S2 R 68 برای شرایط فشار شدید مناسب است و تا دمای تخلیه 220 درجه عملکرد مناسبی را نشان می‌دهد. شل کورنا اس 2 آر سطوح فلزی داخلی را بخوبی از سایش و خوردگی محافظت می‌کند.
ادامه مطلب

روغن شل کورنا Shell Corena S4 R 46

روغن شل کورنا Shell Corena S4 R 46
روغن شل کورنا Shell Corena S4 R 46 یک روغن وارداتی مخصوص کمپرسورهای دورانی می باشد که از روغن پایه سینتتیک با کیفیت و افزودنی های مرغوب تولید شده است. در فشار بالا و در دمای تخلیه حدود 100 درجه سانتی گراد، عملکرد خوبی را از روغن کمپرسور شل کورنا Shell Corena S4 R 46 شاهد خواهیم بود. روغن شل کورنا اس 4 آر عمر کارکرد طولانی تری نسبت به روغن های کمپرسور پایه معدنی معمولی خواهد داشت.
ادامه مطلب

روغن شل کورنا Shell Corena S4 R 68

روغن شل کورنا Shell Corena S4 R 68
روغن شل کورنا Shell Corena S4 R 68 یک روغن وارداتی مخصوص کمپرسورهای دورانی می باشد که از روغن پایه سینتتیک با کیفیت و افزودنی های مرغوب تولید شده است. در فشار بالا و در دمای تخلیه حدود 100 درجه سانتی گراد، عملکرد خوبی را از روغن کمپرسور شل کورنا Shell Corena S4 R 68  شاهد خواهیم بود. روغن شل کورنا اس 4 آر عمر کارکرد طولانی تری نسبت به روغن های کمپرسور پایه معدنی معمولی خواهد داشت.
ادامه مطلب

روغن شل کورنا Shell Corena S4 P 100

روغن شل کورنا Shell Corena S4 P 100
روغن شل کورنا Shell Corena S4 P 100 یک روغن وارداتی مخصوص کمپرسورهای پیستونی می باشد که از روغن پایه سینتتیک با کیفیت و افزودنی های مرغوب تولید شده است. در فشار بالا و در دمای تخلیه حدود 220 درجه سانتی گراد، عملکرد خوبی را از روغن کمپرسور شل کورنا Shell Corena S4 P 100 شاهد خواهیم بود. روغن شکل کورنا اس 4 پی عمر کارکرد طولانی تری نسبت به روغن های کمپرسور پایه معدنی معمولی خواهد داشت.
ادامه مطلب

روغن شل کورنا Shell Corena S4 P 68

روغن شل کورنا Shell Corena S4 P 68
روغن شل کورنا Shell Corena S4 P 68 یک روغن وارداتی مخصوص کمپرسورهای پیستونی می باشد که از روغن پایه سینتتیک با کیفیت و افزودنی های مرغوب تولید شده است. در فشار بالا و در دمای تخلیه حدود 220 درجه سانتی گراد، عملکرد خوبی را از روغن کمپرسور شل کورنا Shell Corena S4 P 68  شاهد خواهیم بود. روغن شکل کورنا اس 4 پی عمر کارکرد طولانی تری نسبت به روغن های کمپرسور پایه معدنی معمولی خواهد داشت.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور اسکرو شل کورنا Shell Corena S3 R 68

روغن کمپرسور اسکرو شل کورنا Shell Corena S3 R 68
روغن شل کورنا Shell Corena S3 R 68 روغنی با کیفیت بهینه است که برای روانکاری اجزا کمپرسورهای دورانی به کار می رود. روغن شل کورنا Shell Corena S3 R 68 برای کمپرسورهای دورانی با فشار 20 بار و دمای تخلیه 100 درجه سانتی گراد بسیار مناسب است. شل کورنا اس 3 آر تا حدود شش هزار ساعت کارکرد دارد و حتی در شرایط کاری سخت کارکرد خود را به اثبات رسانده است، و همچنین در برابر تشکیل رسوبات کربنی در کمپرسورهای دورانی پره ای بسیار مقاوم است.
ادامه مطلب

روغن شل کورنا Shell Corena S3 R 46

روغن شل کورنا Shell Corena S3 R 46
روغن شل کورنا Shell Corena S3 R 46 روغنی با کیفیت بهینه است که برای روانکاری اجزا کمپرسورهای دورانی به کار می رود. روغن شل کورنا Shell Corena S3 R 46 برای کمپرسورهای دورانی با فشار 20 بار و دمای تخلیه 100 درجه سانتی گراد بسیار مناسب است. شل کورنا اس 3 آر تا حدود شش هزار ساعت کارکرد دارد و حتی در شرایط کاری سخت کارکرد خود را به اثبات رسانده است، و همچنین در برابر تشکیل رسوبات کربنی در کمپرسورهای دورانی پره ای بسیار مقاوم است.
ادامه مطلب

روغن شل کورنا Shell Corena S2 P 150

روغن شل کورنا Shell Corena S2 P 150
روغن شل کورنا Shell Corena S2 P 150 یک روغن کمپرسور هوا است که کارکرد اصلی آن در کمپرسور های پیستونی یا رفت و برگشتی می باشد. روغن شل کورنا Shell Corena S2 P 150 مناسب شرایط فشار بالا و همچنین تا دمای تخلیه 220 درجه به خوبی کار می کند. شل کورنا اس 2 پی سطوح فلزی داخلی را بخوبی از سایش و خوردگی محافظت می کند و در نتیجه عمر کاری اجزا حیاتی مانند یاتاقان ها و پیستون ها را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور پیستونی شل کورنا Shell Corena S2 P 100

روغن کمپرسور پیستونی شل کورنا Shell Corena S2 P 100
روغن شل کورنا Shell Corena S2 P 100 یک روغن کمپرسور هوا است که کارکرد اصلی آن در کمپرسور های پیستونی یا رفت و برگشتی می باشد. روغن شل کورنا Shell Corena S2 P 100 مناسب شرایط فشار بالا و همچنین تا دمای تخلیه 220 درجه به خوبی کار می کند. شل کورنا اس 2 پی سطوح فلزی داخلی را بخوبی از سایش و خوردگی محافظت می کند و در نتیجه عمر کاری اجزا حیاتی مانند یاتاقان ها و پیستون ها را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور شل کورنا Shell Corena S2 P 68

روغن کمپرسور شل کورنا Shell Corena S2 P 68
روغن شل کورنا Shell Corena S2 P 68 یک روغن کمپرسور هوا است که کارکرد اصلی آن در کمپرسور های پیستونی یا رفت و برگشتی می باشد. روغن شل کورنا Shell Corena S2 P 68 مناسب شرایط فشار بالا و همچنین تا دمای تخلیه 220 درجه به خوبی کار می کند. شل کورنا اس 2 پی سطوح فلزی داخلی را بخوبی از سایش و خوردگی محافظت می کند و در نتیجه عمر کاری اجزا حیاتی مانند یاتاقان ها و پیستون ها را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir