روغن نیناس Nynas | گریس نیناس

Nynas Nytro-High Grade
 • ​روغن ترانس نیناس نیترو

 • پایه معدنی

 • های گرید

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

 • ​روغن ترانس نیناس نیترو 

 • پایه معدنی

 • سوپر گرید

 • موجود در گرید و خواص مختلف

Nynas Nytro-Super Grade
Nynas Nytro-Standard Grade
 • ​روغن ترانس نیناس نیترو

 • پایه معدنی

 • گرید استاندارد

 • موجود در گرید و خواص مختلف​​​​​​​

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir