​روغن روبین ایر | روغن Robinair

​محصولات

روغن روبین ایر | روغن Robinair | تامین روانکار رسپینا
Robinair Vacuum Pump Oil
  • ​روغن پمپ وکیوم روبین ایر

  • پایه معدنی

  • شاخص گرانروی بالا

  • مناسب انواع پمپ خلاء

​روغن روبین ایر | روغن Robinair  

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir