​روغن موبیل Mobil | گریس موبیل Mobil

 • ​روغن دنده و یاتاقان موبیل گلیگویل

 • پایه سینتتیک

 • فشارپذیری بالا و ضد سایش

 • موجود در گرید مختلف

Mobil Glygoyle
 • ​روغن دنده صنعتی موبیلتاک

 • پایه معدنی

 • مناسب دنده های باز

 • موجود در گرید مختلف

Mobiltac
 • ​روغن دنده و یاتاقان موبیل

 • پایه سینتتیک

 • خواص دما پایین عالی

 • موجود در گرید مختلف

Mobil SHC 600
 • ​روغن هیدرولیک سری 500 موبیل

 • پایه سینتتیک

 • شاخص گرانروی بالا

 • موجود در گرید مختلف​​​​​​​

Mobil SHC 500
Mobilube HD
 • ​روغن دنده موبیل لوب

 • روغن واسکازین

 • مولتی گرید

 • موجود در گریدهای مختلف

 • ​روغن توربین موبیل

 • پایه معدنی و بدون فلز روی

 • برای توربین گاز و بخار

 • موجود در گرید مختلف

Mobil DTE (turbine)
 • ​روغن هیدرولیک موبیل یونیویس

 • پایه معدنی

 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالا

 • موجود در گرید مختلف

Mobil Univis
 • ​روغن هیدرولیک موبیل اس اچ سی

 • پایه سینتتیک

 • زیست تخریب پذیر

 • موجود در گرید مختلف

Mobil SHC Hydraulic EAL
 • ​روغن انتقال حرارت موبیل ترم

 • پایه معدنی

 • پایداری حرارتی بالا

 • موجود در گریدهای مختلف

Mobiltherm
 • ​روغن هیدرولیک موبیل پایروتک

 • مناسب دما بالا

 • مقاوم در برابر آتش

 • موجود در گرید مختلف

Mobil Pyrotec
Mobil EAL Arctic
 • ​روغن کمپرسور موبیل آرکتیک

 • برای کمپرسور برودتی/سرمایشی

 • پایه سینتتیک

 • موجود در گریدهای مختلف

Mobil Vactra
 • ​روغن موبیل وکترا

 • روغن ماشین ابزار

 • پایه معدنی

 • موجود در گریدهای مختلف

Mobil Zerice
 • ​روغن کمپرسور موبیل زریس

 • برای کمپرسور برودتی/سرمایشی

 • پایه سینتتیک

 • موجود در گریدهای مختلف

Mobil Velocite
 • ​روغن موبیل ولوسیت

 • روغن ماشین ابزار

 • گرانروی کم

 • موجود در گریدهای مختلف

Mobil Vacuoline
 • ​روغن گردشی موبیل واکولین

 • پایه معدنی

 • کاربرد در تجهیزات مختلف

 • موجود در گرید مختلف

Mobil Polyrex
 • ​گریس موبیل پولی رکس

 • پایه پلی اوره

 • مناسب دماهای بالا

 • موجود در گریدهای مختلف

Mobiltemp
 • ​گریس موبیل تمپ

 • کاربرد در دمای متنوع

 • پایه خاک رس

 • موجود در گریدهای مختلف

 • ​گریس موبیل اس اچ سی

 • پایه لیتیوم کامپلکس

 • برای توربین باد

 • موجود در گرید مختلف

Mobil SHC Grease WT
Mobilux
 • ​گریس موبیلوکس

 • پایه لیتیوم

 • فشارپذیری عالی

 • موجود در گرید مختلف

Mobil Almo
 • ​روغن مته بادی موبیل آلمو

 • برای مته بادی و ابزار پنوماتیک

 • پایه معدنی

 • موجود در گریدهای مختلف

 • گریس صنعتی موبیلیس

 • پایه لیتیوم کامپلکس

 • حاوی روغن پایه سنتتیک

 • موجود در گرید مختلف

Mobilith SHC
Mobilmet
 • ​روغن موبیل مت

 • روغن برش و فلزکاری

 • مناسب ماشین کاری

 • موجود در گریدهای مختلف

 • ​روغن محافظ موبیل آرما

 • ضد خوردگی و ضد زنگ

 • گرانروی کم

 • موجود در گریدهای مختلف

Mobilarma
Mobilcut
 • ​روغن موبیل کات

 • روغن برش و فلزکاری

 • مناسب ماشین کاری

 • موجود در گریدهای مختلف

Mobil Pegasus
 • ​روغن موبیل پگاسوس

 • برای موتور گازسوز

 • محتوی خاکستر کم

 • موجود در گریدهای مختلف

​محصولات

Mobil Unirex
 • ​گریس موبیل یونیرکس

 • پایه لیتیوم کمپلکس

 • مناسب دمای بالا

 • موجود در گریدهای مختلف