​روغن موبیل Mobil | گریس موبیل Mobil

 • ​روغن دنده و یاتاقان موبیل گلیگویل

 • پایه سینتتیک

 • فشارپذیری بالا و ضد سایش

 • موجود در گرید مختلف

Mobil Glygoyle
موبیل گلیگویل، Mobil Glygoyle
 • ​روغن دنده صنعتی موبیلتاک

 • پایه معدنی

 • مناسب دنده های باز

 • موجود در گرید مختلف

Mobiltac
موبیلتاک، Mobiltac
 • ​روغن دنده و یاتاقان موبیل

 • پایه سینتتیک

 • خواص دما پایین عالی

 • موجود در گرید مختلف

Mobil SHC 600
موبیل اس اچ سی 600،Mobil SHC
 • ​روغن هیدرولیک سری 500 موبیل

 • پایه سینتتیک

 • شاخص گرانروی بالا

 • موجود در گرید مختلف​​​​​​​

Mobil SHC 500
موبیل اس اچ سی 500،Mobil SHC
Mobilube HD
 • ​روغن دنده موبیل لوب

 • روغن واسکازین

 • مولتی گرید

 • موجود در گریدهای مختلف

موبیلوب، mobilube
 • ​روغن توربین موبیل
 • پایه معدنی و بدون فلز روی
 • برای توربین گاز و بخار
 • موجود در گرید مختلف
Mobil DTE
Mobil DTE (turbine)
 • ​روغن هیدرولیک موبیل یونیویس
 • پایه معدنی
 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالا
 • موجود در گرید مختلف
Mobil Univis
Mobil Univis
 • ​روغن هیدرولیک موبیل اس اچ سی
 • پایه سینتتیک
 • زیست تخریب پذیر
 • موجود در گرید مختلف
Mobil SHC Hydraulic EAL
Mobil SHC hydraulic
 • ​روغن انتقال حرارت موبیل ترم
 • پایه معدنی
 • پایداری حرارتی بالا
 • موجود در گریدهای مختلف
Mobiltherm
Mobiltherm
 • ​روغن هیدرولیک موبیل پایروتک
 • مناسب دما بالا
 • مقاوم در برابر آتش
 • موجود در گرید مختلف
Mobil Pyrotec
Mobil Pyrotec
Mobil EAL Arctic
 • ​روغن کمپرسور موبیل آرکتیک
 • برای کمپرسور برودتی/سرمایشی
 • پایه سینتتیک
 • موجود در گریدهای مختلف
Mobil EAL Arctic
Mobil Vactra
 • ​روغن موبیل وکترا
 • روغن ماشین ابزار
 • پایه معدنی
 • موجود در گریدهای مختلف
موبیل وکترا
Mobil Zerice
 • ​روغن کمپرسور موبیل زریس
 • برای کمپرسور برودتی/سرمایشی
 • پایه سینتتیک
 • موجود در گریدهای مختلف
Mobil Zerice
Mobil Velocite
 • ​روغن موبیل ولوسیت
 • روغن ماشین ابزار
 • گرانروی کم
 • موجود در گریدهای مختلف
موبیل ولوسیت
Mobil Vacuoline
 • ​روغن گردشی موبیل واکولین

 • پایه معدنی

 • کاربرد در تجهیزات مختلف

 • موجود در گرید مختلف

موبیل وکولاین
Mobil Polyrex
 • ​گریس موبیل پولی رکس

 • پایه پلی اوره

 • مناسب دماهای بالا

 • موجود در گریدهای مختلف

موبیل پلی رکس
Mobiltemp
 • ​گریس موبیل تمپ

 • کاربرد در دمای متنوع

 • پایه خاک رس

 • موجود در گریدهای مختلف

موبیل تمپ
 • ​گریس موبیل اس اچ سی

 • پایه لیتیوم کامپلکس

 • برای توربین باد

 • موجود در گرید مختلف

Mobil SHC Grease WT
Mobil SHC WT
Mobilux
 • ​گریس موبیلوکس
 • پایه لیتیوم
 • فشارپذیری عالی
 • موجود در گرید مختلف
Mobilux
Mobil Almo
 • ​روغن مته بادی موبیل آلمو
 • برای مته بادی و ابزار پنوماتیک
 • پایه معدنی
 • موجود در گریدهای مختلف
Mobil Almo
 • گریس صنعتی موبیلیس
 • پایه لیتیوم کامپلکس
 • حاوی روغن پایه سنتتیک
 • موجود در گرید مختلف
Mobilith SHC
Mobilith SHC
Mobilmet
 • ​روغن موبیل مت
 • روغن برش و فلزکاری
 • مناسب ماشین کاری
 • موجود در گریدهای مختلف
Mobilmet
 • ​روغن محافظ موبیل آرما
 • ضد خوردگی و ضد زنگ
 • گرانروی کم
 • موجود در گریدهای مختلف
Mobilarma
Mobilarma
Mobilcut
 • ​روغن موبیل کات
 • روغن برش و فلزکاری
 • مناسب ماشین کاری
 • موجود در گریدهای مختلف
Mobilcut
Mobil Pegasus
 • ​روغن موبیل پگاسوس
 • برای موتور گازسوز
 • محتوی خاکستر کم
 • موجود در گریدهای مختلف
Mobi Pegasus
Mobil unirex موبیل یونیرکس
Mobil Unirex
 • ​گریس موبیل یونیرکس
 • پایه لیتیوم کمپلکس
 • مناسب دمای بالا
 • موجود در گریدهای مختلف

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir