نام های قبلی شل گدوس | شل آلوانیا | شل آلبیدا | شل رتیناکس

گریس شل گدوس با گریدهای مختلف و بر اساس روغن پایه معدنی و یا روغن پایه سینتتیک تولید می شود. امروز، برند شل گریس های خود را با نام تجاری شل گدوس (Shell Gadus) به بازار عرضه می کند، اما در گذشته گریس های خود را با نام دیگری نیز عرضه می کرده است. جدول زیر اطلاعات جامعی در خصوص نام های جدید و قدیم گریس های شل ارائه می دهد:

 

نام قدیم

نام جدید

Shell Alvania RL 2

Shell Gadus S2 V100 2

Shell Alvania RL 3

Shell Gadus S2 V100 3

Shell Alvania EP 0

Shell Gadus S2 V220 0

Shell Alvania EP 00

Shell Retinax CS 00

Shell Gadus S2 V220 00

Shell Alvania EP 1

Shell Gadus S2 V220 1

Shell Alvania EP 2

Shell Retinax EP 2

Shell Gadus S2 V220 2

Shell Alvania HDX

Shell Retinax HDX

Shell Gadus S2 V220AD 2

Shell Alvania HD 2

Shell Retinax HD 2

Shell Alvania WR 2

Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell Albida EP 1

Shell Retinax LX 1

Shell Gadus S3 V220C 1

Shell Albida EP 2

Shell Retinax LX 2

Shell Darina XL EP 2

Shell Rotella HD

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Albida HD 2

Shell Retinax SD 2

Shell Gadus S3 V460 2

Shell Albida HDX 2

Shell Retinax CMX 2

Shell Gadus S3 V460D 2

Shell Albida EMS 2

Shell Gadus S5 V100 2

Shell Albida HLS 2

Shell Albida MPS

Shell Gadus S5 V460 2

 

تماس با ما و سفارش محصول

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir