استاندارد روغن موتور SAE

این استاندارد که توسط انجمن مهندسان خودرو تعیین شده است، ویسکوزیته روغن را توصیف می کند. روی ظرف روغن به این صورت 00W00 علامت گذاری شده است، که عدد سمت چپ گرانروی دمای پایین است. هرچه عدد کمتر باشد، محصول در دماهای پایین کارآمدتر است. عدد سمت راست عملکرد روغن را در هنگام گرما نشان می دهد. هرچه این عدد بیشتر باشد، روغن در معرض دمای بالا کارایی بیشتری خواهد داشت.

روغن هایی که حرف W برای آن ها لحاظ نشده باشد برای محیط های گرم مناسب می باشند و گرانروی آنها در سرما مورد توجه نیست. مبنای دما برای محیط سرد °18- سانتی گراد و برای محیط گرم °100 سانتی گراد تعیین شده است.

در این استاندارد روغن های موتور از لحاظ تغییرات گرانروی در دو دسته زیر قرار می گیرند:

روغن های تک درجه ای یا  Mono grade

روغن های چند درجه ای یا Multi grade

 

روغن های چند درجه ای با دارا بودن مواد افزودنی ویژه در سرما و هنگام استارت موتور مثل روغن های با گرانروی پایین عمل می کنند و با گرم شدن موتور گرانروی آنها به حد گرانروی روغن های با گرانروی بالاتر می رسد. به عنوان مثال روغن با علامت SAE 20W50 در دمای پایین 18- مانند روغن SAE20W عمل می کند اما در درجه حرارت 100 مانند روغن با گرانروی SAE 50 عمل می کند. جدول زیر گرانروی روغن موتور را بر اساس استاندارد مذکور نشان می دهد:

روغن معادل ISO

گرانروی سینماتیک در 100 درجه

دمای پمپاژ مرزی

درجه گرانروی SAE

 

حداکثر

حداقل

حداکثر

 

15-22

-

3.8

-35

SAE 0W

22

-

3.8

-30

SAE 5W

22-32

-

4.1

-25

SAE 10W

32-46

-

5.6

-20

SAE 15W

46-68

-

5.6

-15

SAE 20W

100

-

9.3

-10

SAE 25W

46-68

9.3

5.6

-

SAE 20

100

12.5

9.3

-

SAE 30

150

16.3

12.5

-

SAE 40

220

21.9

16.3

-

SAE 50

320

26.1

21.9

-

SAE 60

تماس با ما و سفارش محصول

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir