روغن دنده فشار شدید EP

روغن دنده فشار شدید (EP) برای به حداقل رساندن فرسودگی و خراشیدن در کاربردهای خودرویی و صنعتی در شرایط بار زیاد، به ویژه در مواردی که بارهای پیک یا شوک زیاد وجود دارد، استفاده می شود. روغن های دنده EP مدرن با مواد افزودنی فرموله می شوند که حاوی گوگرد فعال هستند و غالباً با فسفر ترکیب می شوند و یک روانکار پایدار از نظر حرارتی و غیر خورنده را با ظرفیت حمل بار بالا فراهم می کنند.

آنالیز مناسب روغن دنده EP در فرمولاسیون محصول نهایی برای اطمینان از وجود مقدار مشخص شده افزودنی و نظارت بر وضعیت ماده فعال مورد استفاده مهم است. به طور مشابه، در تجزیه و تحلیل روغن استفاده شده، ممکن است لازم باشد عملکرد افزودنی تحت شرایط خاص ارزیابی شود، به خصوص اگر به نظر می رسد توانایی افزودنی در عملکرد مطابق انتظار به خطر بیفتد. به همین دلیل، درک شیمی روغن دنده EP، کاربردهای روغن دنده EP و ابزار تحلیلی مورد استفاده برای اندازه گیری غلظت مواد افزودنی مهم است.

روغن های دنده EP حاوی مواد افزودنی هستند که در شرایطی که روانکاری مرزی حاکم است، از جوشکاری سرد سطح فلزات جلوگیری می کنند. در دمای موضعی بالا بخاطر تماس فلز با فلز، یک افزودنی EP از نظر شیمیایی با فلز ترکیب می شود و یک فیلم سطحی را تشکیل می دهد که به اندازه کافی شکل پذیر است تا از جوشکاری ناهمواری های مخالف جلوگیری کند و از ایجاد خراش روی سطوح تحت بارهای زیاد جلوگیری کند. از ترکیبات شیمیایی گوگرد، فسفر و گاهی کلر برای تشکیل این فیلم های غیر آلی استفاده می شود.

مواد افزودنی EP معمولاً با جذب بر روی سطح فلز یا از طریق جذب فیزیکی یا شیمیایی کار می کنند. هنگامی که متصل شدند، آنها با مواد سطح دندانه چرخ دنده در دمای بالا واکنش می یابند که در اثر تماس ناهمواری ها تحت شرایط روانکاری مرزی ایجاد می شوند. مواد افزودنی یک ترکیب با فرمول کلی FeSxPyOz و با نقطه ذوب کم ایجاد می کنند که نرمتر از خود فلز است. این سطح در تماس تغییر شکل داده و از جوشکاری سطوح فلزی در نقاط تماس جلوگیری می کند.

از نظر تاریخی، مواد افزودنی EP با صابونهای سربی، گوگرد فعال و بعداً ترکیبات کلر ساخته می شدند. در اواسط دهه 1950 صابونهای سربی از بسته های افزودنی حذف شده و افزودنیهای روی و فسفر جایگزین آنها شدند. مواد افزودنی روغن دنده امروزی حاوی اجزای گوگرد-فسفر هستند که از نظر حرارتی پایدار هستند و برای برنز و سایر فلزات غیر آهنی ضدخوردگی هستند.

گوگرد در روانکارها به اشکال مختلف وجود دارد. بخش تقطیر نفتی روغنهای پایه تصفیه شده با حلال حاوی ترکیبات گوگرد ارگانیک است که از طریق فرآیند تصفیه انجام می شود. به همین ترتیب، روغنهای پایه سینتتیک نیز معمولاً حاوی اجزای گوگردی نیستند. با این حال، بسیاری از مواد افزودنی روغن حاوی ترکیبات گوگردی هستند.

​محصولات