تماس با ما

تماس با ما

​تماس با کارشناسان فروش/فنی ما از طریق شماره‌های زیر مقدور است:


قیمت کلوبر | قیمت گریس کلوبر | رسپینا

0937-7351170

​مهندس میلاد مهدی پور

قیمت روغن شل، قیمت شل، قیمت گریس شل | رسپینا

0902-7337770

خانم مهندس صادقی

قیمت گریس صنعتی | فروش گریس صنعتی | روانکار رسپینا

0902-4448770

خانم مهندس اخوتیان

021-55783531

​تلفن دفتر

سایر راه‌های ارتباطی:

info@respinalub.ir

ایمیل شرکت

​respina_lubricant

​اینستاگرام

آقای مهندس مهدی پور
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​