• گریس برای شیرهای گاز

 • بدون نقطه ریزش و بدون ذوب

 • مقاوم در برابر آب

 • حاوی سفت کننده غیرآلی

Molykote 1102

Molykote 1102 Grease

 • گریس زنجیر و دنده های باز

 • پایه سینتتیک

 • فشارپذیری بالا

 • مقاوم در برابر آب

Molykote 1122

MOLYKOTE® 1122 Chain and Open Gear Grease

 • گریس صنعتی

 • پایه لیتیومی

 • خواص دما پایین عالی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Molykote 33

MOLYKOTE® 33 Extreme Low Temp. Bearing Grease
MOLYKOTE® 33 Light Extreme Low Temperature Grease​​​​​​​
MOLYKOTE® 33L
​​​​​​​MOLYKOTE® 33M

گریس مولیکوت Molykote

Molykote 55 O-Ring

Molykote 55 O-Ring Grease

 • گریس اورینگ

 • سفت کننده لیتیومی

 • بر پایه روغن سیلیکون

 • کاربرد در سیستم های پنوماتیک

Molykote BR-2 Plus

Molykote BR-2 Plus Grease

 • گریس صنعتی

 • پایه لیتیومی

 • فشارپذیری بالا

 • حاوی مولیبدن دی سولفید

Molykote Multilub

MOLYKOTE® Multilub High Performance Grease

 • گریس صنعتی

 • پایه لیتیومی

 • روانکاری یاتاقان، محور و اسپیندل

 • ظرفیت باربری بالا

Molykote D Paste

MOLYKOTE® D Paste
MOLYKOTE® D Paste Spray​​​​​​​

 • گریس صنعتی

 • پایه معدنی

 • ظرفیت باربری بالا

 • رنگ روشن

Molykote Cu-7439 Plus

  MOLYKOTE® Cu-7439 Plus High Temperature Copper Paste

 • گریس صنعتی

 • کارکرد در دماهای بالا

 • فشارپذیری بالا

 • چسبندگی عالی به سطوح فلزی

Molykote 1000

MOLYKOTE® 1000 Solid Lubricant Paste
MOLYKOTE® 1000 Spray​​​​​​​

 • گریس اتصالات پیچ و مهره ای

 • گریس رزوه

 • کاربرد در بازه دمایی گسترده

 • بدون سرب و نیکل

MOLYKOTE® DX Paste

 • گریس صنعتی

 • پایه معدنی

 • ظرفیت باربری بالا

 • رنگ روشن

Molykote DX Paste
Molykote HSC Plus

MOLYKOTE® HSC Plus Paste
MOLYKOTE® HSC Plus Paste Spray​​​​​​​

 • گریس صنعتی

 • پایه معدنی

 • فشارپذیری بالا

 • بدون سرب و نیکل

Molykote E Paste

MOLYKOTE® E Paste

 • گریس صنعتی

 • پایه سینتتیک

 • کاربرد در یاتاقان، دنده و اتصالات

 • سازگار با پلاستیک ها

MOLYKOTE® M-77 Solid Lubricant Paste

 • گریس صنعتی

 • پایه لیتیومی

 • کارکرد در دمای بالا

 • حاوی مولیبدن دی سولفید

Molykote M-77
Molykote HTP

MOLYKOTE® HTP Solid Lubricating Paste

 • گریس صنعتی

 • پایه معدنی

 • کاربرد در تغییرشکل گرم فلزات

 • پایداری حرارتی بالا

Molykote G-N Plus

MOLYKOTE® G-N PLUS Solid Lubricant Paste
​​​​​​​MOLYKOTE® G-n Metal Assembly Paste

 • گریس صنعتی

 • پایه معدنی

 • کاربرد در اجزا فلزی

 • ظرفیت باربری بالا

MOLYKOTE® P-40 Assembly Paste​​​​​​​

 • گریس صنعتی

 • ضد فرسایش و خوردگی

 • برای اتصالات، یاتاقان، دنده ها و محورها

 • چسبندگی عالی

Molykote P-40
Molykote P-37

MOLYKOTE® P-37 Paste​​​​​​​

 • گریس صنعتی

 • پایه معدنی

 • بدون سرب و نیکل و سولفور

 • برای اتصالات پیچ و مهره ای

MOLYKOTE® P-1500 Anti-Fretting Paste

 • گریس صنعتی

 • پایه لیتیومی

 • ضد فرسایش

 • سفید رنگ

Molykote P-1500

MOLYKOTE® TP 42 Grease Paste

 • گریس صنعتی

 • پایه لیتیومی

 • رنگ روشن

 • چسبندگی عالی

Molykote TP-42
Molykote U-N

MOLYKOTE® U-N Lubricant Paste

 • گریس صنعتی

 • پایه سینتتیک

 • روانکاری خشک تا دمای 450 درجه

 • برای اتصالات پیچ و مهره ای

MOLYKOTE® 111 Compound

 • گریس صنعتی

 • بر پایه روغن سیلیکون

 • مقاوم در برابر آب

 • سازگار با پلاستیک و الاستومر

Molykote 111

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir