روغن بهران | گریس بهران

 • ​روغن دنده صنعتی بهران

 • پایه معدنی

 • خواص ضدسایش و ضد کف عالی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

F بهران بردبار
F 68 بهران بردبار
F 100 بهران بردبار
F 150 بهران بردبار
F 220 بهران بردبار
F 320 بهران بردبار
F 460 بهران بردبار
F 680 بهران بردبار
 • ​روغن دنده صنعتی بهران

 • پایه معدنی

 • حاوی افزودنی فشارپذیری EP

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

بهران بردبار
بهران بردبار 320
بهران بردبار 220
بهران بردبار 150
بهران بردبار 46
بهران بردبار 32
بهران بردبار 68
بهران بردبار 100
 • ​روغن توربین بهران

 • پایه معدنی

 • برای توربین گاز، بخار و توربوکمپرسور

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

بهران توربین
بهران توربین 150
بهران توربین 46
بهران توربین 32
بهران توربین 68
بهران توربین 100
PG بهران بردبار
 • ​روغن دنده صنعتی بهران

 • پایه سینتتیک PAG

 • عمر طولانی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

PG بهران بردبار 680
PG بهران بردبار 220
PG بهران بردبار 150
PG بهران بردبار 320
PG بهران بردبار 460
VDL بهران کمپرسور
 • ​روغن کمپرسور بهران

 • پایه معدنی

 • برای کمپرسور رفت و برگشتی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

VDL بهران کمپرسور 150
VDL بهران کمپرسور 46
VDL بهران کمپرسور 32
VDL بهران کمپرسور 68
VDL بهران کمپرسور 100
 • ​روغن هیدرولیک بهران

 • پایه معدنی

 • بدون خاکستر و فلز روی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

HP بهران هیدرولیک
HP بهران هیدرولیک 150
HP بهران هیدرولیک 46
HP بهران هیدرولیک 32
HP بهران هیدرولیک 68
HP بهران هیدرولیک 100
PS بهران کمپرسور
 • ​روغن کمپرسور هوا بهران

 • پایه سینتتیک

 • برای شرایط سخت و دما بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

PS بهران کمپرسور 150
PS بهران کمپرسور 100
PS بهران کمپرسور 32
PS بهران کمپرسور 22
PS بهران کمپرسور 46
PS بهران کمپرسور 68
 • ​روغن هیدرولیک بهران

 • پایه معدنی

 • شاخص گرانروی بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

T بهران هیدرولیک
T بهران هیدرولیک 68
T بهران هیدرولیک 46
T بهران هیدرولیک 32
T بهران هیدرولیک 37
T بهران هیدرولیک 100
HFDU بهران هیدرولیک
 • ​روغن هیدرولیک ضد آتش بهران

 • پایه معدنی

 • نقطه اشتعال بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

HFDU بهران هیدرولیک 46
HFDU بهران هیدرولیک 68
بهران درفش
 • ​روغن گردشی بهران

 • پایه معدنی

 • برای سیستم گردشی و هیدرولیک

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

بهران درفش 220
بهران درفش 150
بهران درفش 46
بهران درفش 32
بهران درفش 68
بهران درفش 100
بهران درفش 460
 • ​گریس چند منظوره بهران

 • پایه لیتیوم

 • پایداری حرارتی بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

بهران یاقوت
بهران یاقوت 2
بهران یاقوت 1
بهران یاقوت 3
EP بهران یاقوت
 • ​گریس چندمنظوره بهران

 • پایه لیتیوم

 • حاوی افزودنی فشارپذیر

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

EP بهران یاقوت 2
EP بهران یاقوت 1
EP بهران یاقوت 3
بهران لعل
 • ​گریس صنعتی بهران

 • پایه کلسیوم

 • مقاوم در برابر آب

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

بهران لعل 2
بهران لعل 1
بهران لعل 3
بهران کهربا
 • ​گریس چندمنظوره بهران

 • پایه سدیم

 • محافظ زنگ زدگی و خوردگی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

بهران کهربا 2
بهران کهربا 1
بهران کهربا 3
بهران زمرد
 • ​گریس صنعتی بهران

 • پایه کلسیوم کمپلکس

 • برای شرایط دما، فشار و ارتعاش بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

بهران زمرد 2
بهران زمرد 1
بهران زمرد 3