روغن بهران هیدرولیک 46 HFDU

روغن بهران هیدرولیک 46 HFDU
روغن بهران هیدرولیک 46 HFDU در دسته روغن های هیدرولیک مقاوم در برابر آتش (ضدآتش) قرار می گیرد که برای روانکاری سیستم های هیدرولیک صنایع ریخته گری، یا سایر صنایعی که با فلزات مذاب یا مواد قابل اشتعال کار می کنند، به کار می رود. این روغن از نوع روغن های هیدرولیک پایه استری است که با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی باکیفیت، تولید می شود و در نتیجه شاخص گرانروی بالایی دارد.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 68 HFDU​​​​​​​

روغن بهران هیدرولیک 68 HFDU​​​​​​​
روغن بهران هیدرولیک 68 HFDU در دسته روغن های هیدرولیک مقاوم در برابر آتش (ضدآتش) قرار می گیرد که برای روانکاری سیستم های هیدرولیک صنایع ریخته گری، یا سایر صنایعی که با فلزات مذاب یا مواد قابل اشتعال کار می کنند، به کار می رود. این روغن از نوع روغن های هیدرولیک پایه استری است که با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی باکیفیت، تولید می شود و در نتیجه شاخص گرانروی بالایی دارد.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 46 HP

روغن بهران هیدرولیک 46 HP
روغن بهران هیدرولیک 46 HP برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک به کار می رود و از یک روغن پایه معدنی به همراه سیستم افزودنی پیشرفته تولید می شود. این روغن بدون خاکستر و در واقع بدون فلز روی (Zinc-free) می باشد، در نتیجه کارکرد مناسبی در سیستم های هیدرولیک حاوی آلیاژهای نرم دارد. ضمن اینکه خواص ضدسایش و ضدخوردگی خوبی نیز ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 32 HP

روغن بهران هیدرولیک 32 HP
روغن بهران هیدرولیک 32 HP برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک به کار می رود و از یک روغن پایه معدنی به همراه سیستم افزودنی پیشرفته تولید می شود. این روغن بدون خاکستر و در واقع بدون فلز روی (Zinc-free) می باشد، در نتیجه کارکرد مناسبی در سیستم های هیدرولیک حاوی آلیاژهای نرم دارد. ضمن اینکه خواص ضدسایش و ضدخوردگی خوبی نیز ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 150 HP

روغن بهران هیدرولیک 150 HP
روغن بهران هیدرولیک 150 HP برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک به کار می رود و از یک روغن پایه معدنی به همراه سیستم افزودنی پیشرفته تولید می شود. این روغن بدون خاکستر و در واقع بدون فلز روی (Zinc-free) می باشد، در نتیجه کارکرد مناسبی در سیستم های هیدرولیک حاوی آلیاژهای نرم دارد. ضمن اینکه خواص ضدسایش و ضدخوردگی خوبی نیز ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 100 HP

روغن بهران هیدرولیک 100 HP
روغن بهران هیدرولیک 100 HP برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک به کار می رود و از یک روغن پایه معدنی به همراه سیستم افزودنی پیشرفته تولید می شود. این روغن بدون خاکستر و در واقع بدون فلز روی (Zinc-free) می باشد، در نتیجه کارکرد مناسبی در سیستم های هیدرولیک حاوی آلیاژهای نرم دارد. ضمن اینکه خواص ضدسایش و ضدخوردگی خوبی نیز ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 68 HP

روغن بهران هیدرولیک 68 HP
روغن بهران هیدرولیک 68 HP برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک به کار می رود و از یک روغن پایه معدنی به همراه سیستم افزودنی پیشرفته تولید می شود. این روغن بدون خاکستر و در واقع بدون فلز روی (Zinc-free) می باشد، در نتیجه کارکرد مناسبی در سیستم های هیدرولیک حاوی آلیاژهای نرم دارد. ضمن اینکه خواص ضدسایش و ضدخوردگی خوبی نیز ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 46 H

روغن بهران هیدرولیک 46 H
روغن بهران هیدرولیک 46 H یک روغن هیدرولیک صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک و حتی پرس های سبک و سنگین به کار می رود. روغن هیدرولیک بهران جداپذیری خوبی از هوا و آب دارد و همچنین یک سیستم افزودنی ضدسایش و افزاینده پایداری اکسیداسیون در آن به کار رفته است.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 32 H

روغن بهران هیدرولیک 32 H
روغن بهران هیدرولیک 32 H یک روغن هیدرولیک صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک و حتی پرس های سبک و سنگین به کار می رود. روغن هیدرولیک بهران جداپذیری خوبی از هوا و آب دارد و همچنین یک سیستم افزودنی ضدسایش و افزاینده پایداری اکسیداسیون در آن به کار رفته است.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 22 H

روغن بهران هیدرولیک 22 H
روغن بهران هیدرولیک 22 H یک روغن هیدرولیک صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک و حتی پرس های سبک و سنگین به کار می رود. روغن هیدرولیک بهران جداپذیری خوبی از هوا و آب دارد و همچنین یک سیستم افزودنی ضدسایش و افزاینده پایداری اکسیداسیون در آن به کار رفته است.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 220 H

روغن بهران هیدرولیک 220 H
روغن بهران هیدرولیک 220 H یک روغن هیدرولیک صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک و حتی پرس های سبک و سنگین به کار می رود. روغن هیدرولیک بهران جداپذیری خوبی از هوا و آب دارد و همچنین یک سیستم افزودنی ضدسایش و افزاینده پایداری اکسیداسیون در آن به کار رفته است.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 150 H

روغن بهران هیدرولیک 150 H
روغن بهران هیدرولیک 150 H یک روغن هیدرولیک صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک و حتی پرس های سبک و سنگین به کار می رود. روغن هیدرولیک بهران جداپذیری خوبی از هوا و آب دارد و همچنین یک سیستم افزودنی ضدسایش و افزاینده پایداری اکسیداسیون در آن به کار رفته است.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 100 H

روغن بهران هیدرولیک 100 H
روغن بهران هیدرولیک 100 H یک روغن هیدرولیک صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک و حتی پرس های سبک و سنگین به کار می رود. روغن هیدرولیک بهران جداپذیری خوبی از هوا و آب دارد و همچنین یک سیستم افزودنی ضدسایش و افزاینده پایداری اکسیداسیون در آن به کار رفته است.
ادامه مطلب

روغن بهران هیدرولیک 68 H​​​​​​​

روغن بهران هیدرولیک 68 H​​​​​​​
روغن بهران هیدرولیک 68 H یک روغن هیدرولیک صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک و حتی پرس های سبک و سنگین به کار می رود. روغن هیدرولیک بهران جداپذیری خوبی از هوا و آب دارد و همچنین یک سیستم افزودنی ضدسایش و افزاینده پایداری اکسیداسیون در آن به کار رفته است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir